У цьому огляді ми познайомимося з кореляцією валютних пар і дізнаємося, як її розраховувати з допомогою спеціального калькулятору та використовувати у торгівлі.

Що таке кореляція валютних пар

Кореляція у фінансах — це статистична міра, яка демонструє, як два різні активи рухаються стосовно один до одного. Тобто це здатність одного фінансового інструменту слідувати разом із рухами іншого інструменту. Наприклад, високу кореляцію мають золото і срібло.

Поняття валютної кореляції відображає взаємозв’язок валютних пар на ринку Форекс, залежність їхніх рухів один від одного. Величина кореляції показує, наскільки однаково коливаються дві певні валютні пари: чим вище кореляція, тим більш синхронно змінюються їхні котирування. Валютні пари із сильною кореляцією рухаються наче в унісон.

Позитивна кореляція

Позитивна (пряма) кореляція — рухи котирувань змінюються в однаковому напрямку — висхідному або низхідному.

Наприклад, сильну позитивну кореляцію демонструють валютні пари EUR/USD та EUR/CAD. На представленому нижче зображенні можна помітити, що котирування цих пар часто рухаються в одному напрямку та їхні графіки багато в чому схожі.

Пряма кореляція EUR/USD та EUR/CAD
Пряма кореляція EUR/USD та EUR/CAD

Негативна кореляція

Негативна (зворотна) кореляція — рухи фінансових інструментів змінюються подібним чином, але в протилежних напрямках. Тобто графік однієї валютної пари віддзеркалює графік іншої.

Наприклад, сильну негативну кореляцію демонструють валютні пари EUR/USD та USD/CHF. На представленому нижче зображенні ми можемо спостерігати дзеркальне відображення графіків руху ціни: одна пара росте — інша знижується й навпаки.

Зворотна кореляція EUR/USD та USD/CHF
Зворотна кореляція EUR/USD та USD/CHF

Як розраховуються коефіцієнти кореляції

Щоб оцінити взаємозв’язок інструментів, розраховується спеціальний коефіцієнт кореляції. Він вимірюється у частках, які відповідають відсотковому вираженню: 100% = 1 (за умов позитивної кореляції) та −1 (за умов негативної).

Для визначення значення коефіцієнту використовується формула Пірсона. Спочатку вибирають деякий набір цінових значень двох активів — X і Y. Потім визначають середні значення X і Y. Далі складають добуток відхилень кожного значення набору від його середньої статистики та ділять їх на добуток стандартного відхилення.

Отримані значення коефіцієнтів кореляції варіюються у діапазоні від +1 до −1.

Значення показників:

  • 0 — відсутність кореляції. Валютні пари не демонструють жодної залежності один від одного.
  • +1 — повна позитивна кореляція. Рух валютних пар здійснюється в одному напрямку та збігається за величиною.
  • −1 — повна негативна кореляція. Рух валютних пар здійснюється у протилежних напрямках і збігається за величиною.

Як використовувати калькулятор кореляції валютних пар

Для автоматичного розрахунку коефіцієнтів кореляції валютних пар створено спеціальний калькулятор. Візьмемо для прикладу калькулятор кореляції на порталі investing.com. Для розрахунку в ньому потрібно вибрати валютну пару, таймфрейм і кількість таймфреймів.

Калькулятор кореляції валютних пар
Калькулятор кореляції валютних пар

Після розрахунку з’являється таблиця з коефіцієнтами кореляції та графіком основної пари. У нашому прикладі — EUR/USD. У таблиці можна вибрати дві будь-які пари для порівняльного відображення графіків.

Таблиця коефіцієнтів кореляції
Таблиця коефіцієнтів кореляції

Залежно від величини коефіцієнтів можна оцінити, чи значною є кореляція та чи варто на неї орієнтуватися. Приблизна оцінка коефіцієнтів кореляції виглядає так:

  • 0–0,4 — слабка;
  • 0,5–0,7 — середня;
  • 0,7–0,8 — висока;
  • 0,9–1,0 — сильна.

Під час позитивної кореляції наданим вище числовим значенням передуватиме знак "+", під час негативної — "−".

Для торгівлі рекомендується використовувати високу чи сильну кореляцію.

Стратегії торгівлі на ринку Форекс, які враховують кореляцію

  • Слідування за рухом. У цій стратегії з двох корелюючих валютних пар одна використовується для відстеження сигналів, які можуть вказати напрямок майбутнього руху другої пари. Коли одна з корелюючих пар раптом починає сильний спрямований рух, а друга запізнюється — можна відкривати позицію для пари, яка запізнюється, слідом за рухом.
  • Хеджування розкореляції. Розкореляція — це розбіжність корелюючих валютних пар, як правило, тимчасова. Використовуючи цю розбіжність, трейдер відкриває одночасно пропорційні позиції для обох пар у розрахунку відновлення кореляції. У цьому випадку величина тимчасової розкореляції становитиме прибуток трейдеру, коли рух валют знову синхронізується.
  • Диверсифікація. Замість відкриття великої позиції тільки для однієї валютної пари інвестор відкриває пропорційно менші позиції для двох або трьох корелюючих пар. У такий спосіб позиція диверсифікується за декількома інструментами, знижуючи ризики вкладення в один актив.

Ризики використання кореляції на ринку Форекс

Необхідно зазначити, що кореляція між валютними парами не є постійним і незмінним чинником — згодом вона може змінюватись. Різні соціально-політичні кризи, а також раптові зміни кредитно-грошової політики можуть будь-якої миті різко змінити звичну кореляцію валютних пар, і вона перестане працювати як раніше.

Тому під час використання кореляції в торгівлі необхідно ретельно дотримуватися ризик-менеджменту. Можна використовувати таку залежність валютних пар як своєрідний фільтр, додатково до класичних методів фундаментального та технічного аналізу. Перш ніж використовувати кореляцію в реальній торгівлі, рекомендується попрактикуватися на демо-рахунку.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.