У сьогоднішньому огляді ми ближче познайомимося з економічним показником Cost of Goods Sold. Поговоримо про те, що являє собою COGS, для чого використовується, як розраховується та які методи обліку має.

Що таке Cost of Goods Sold

Cost of Goods Sold (COGS) — це показник, який оцінює собівартість проданих товарів. З його допомогою враховуються витрати, отримані під час виробництва товарів чи послуг. Собівартість часто є другою статтею у звіті про прибуток і збитки, відразу після виручки від продажу. З допомогою COGS розраховується значення валового прибутку компанії.

Оцінка собівартості враховує основні витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом товарів чи послуг:

  • витрати на купівлю матеріалів чи сировини, з урахуванням фрахту;
  • витрати на оплату праці персоналу, з урахуванням внесків до страхових і пенсійних фондів;
  • виробничі витрати;
  • витрати на зберігання товарів.

Тобто COGS — це вартість усього, що потрібно купити та зробити, щоби продати продукт. Але показник не враховує непрямі витрати, наприклад, на збут, продаж і маркетинг. Крім того, його значення залежить від використовуваного методу підрахунку.

Для чого використовується COGS

COGS — це один із найважливіших індикаторів фінансової звітності, з допомогою якого розраховується значення валового прибутку. Валовий прибуток є різницею між виручкою та собівартістю і є одним з основних показників рентабельності роботи компанії. Отже, Cost of Goods Sold дає можливість оцінювати динаміку витрат на виробництво, що допомагає керівникам приймати виважені бізнес-рішення.

Компанія, яка здатна оперативно керувати своїми витратами на сировину і робочу силу упродовж усього виробничого циклу, за необхідності знижуючи показник COGS, матиме вищий показник валового прибутку. Якщо ж компанія витрачає надмірно багато коштів на виробничий процес, отримуючи тим самим завищений COGS, валовий прибуток знижуватиметься.

З допомогою Cost of Goods Sold економісти та інвестори можуть оцінити, наскільки ефективно фірма керує своїм бізнесом. Якщо його значення зростає, то чистий прибуток зменшується. Це може бути вигідно для зменшення оподаткування прибутку, але бізнес матиме меншу привабливість для інвесторів. Тому, як правило, компанії намагаються підтримувати собівартість на досить низькому рівні, щоб їхній чистий прибуток був вищим і вони виглядали більш перспективними для інвестицій.

Як розраховується COGS

Одним з найважливіших складників точного розрахунку собівартості є підрахунок і класифікація товарів, які маються в інвентарі. Необхідно, щоб дані завжди актуалізовувалися.

Завдання Cost of Goods Sold — показати собівартість продажів за певний період часу з урахуванням того, що залишилося у запасах. Для розрахунку необхідно використовувати такі показники:

  • початкова інвентаризація (BI) — запаси на початку періоду;
  • покупки (П) — поповнення запасів;
  • кінцева інвентаризація (EI) — запаси наприкінці періоду.

Формула розрахунку:

COGS = BI + P − EI

Приклад розрахунку Cost of Goods Sold

Якщо компанія має запаси на $5 000 на початку місяця, додаткові закупки зробила на $3 000 і закінчила місяць із запасами на $4 000, то значення показнику дорівнюватиме $4 000.

COGS = 5000 (BI) + 3000 (P) − 4000 (EI) = 4000

Далі отриманий результат віднімається із суми доходу для визначення валового прибутку за місяць. Дізнавшись валовий прибуток, можна визначити чистий прибуток, віднявши інші витрати, наприклад, податки на доходи.

Методи обліку COGS

Вартість проданих товарів залежить від методу обліку зміни запасів, який використовується компанією. Для оцінювання значення COGS за вибраний період часу використовуються три загальноприйняті методи бухгалтерського обліку:

  • FIFO (First In, First Out — перший прийшов, перший пішов). Оцінювання та спосіб управління запасами, які ґрунтуються на умові, за якої товари, отримані першими, мають бути продані першими.
  • LIFO (Last In, First Out — останній прийшов, перший пішов). Оцінювання та спосіб управління запасами, які ґрунтуються на умові, за якої товари, отримані останніми, мають бути продані першими. Ціна продажу береться за останньою партії, що надійшла на склад, вартість запасів враховується за ціною останнього продажу.
  • Метод усереднення вартості. Передбачається усереднення ціни всіх товарів, які зберігаються, незалежно від часу придбання або виробництва. Так створюється ефект, який захищає COGS від різких перепадів, спричинених різницею цін на товари.

Висновок

Cost of Goods Sold (COGS) показує собівартість проданих товарів за певний період. Це один зі значних економічних показників, який використовується для розрахунку валового прибутку компанії та оцінювання ефективності її бізнес-моделі.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.