Що таке інфляція? Які основні причини виникнення інфляції? Який вплив вона робить на економіку та які існують методи контролю? У цій статті ми намагатимемося знайти відповіді на всі ці питання. Поїхали!

Що таке інфляція?

Інфляція - це показник загального зростання цін на товари та послуги. Коли рівень цін підвищується, на кожну одиницю національної валюти можна буде придбати меншу кількість товарів та послуг. Отже, інфляція сприяє зниженню купівельної спроможності грошей. Протилежністю інфляції є дефляція - стійке зниження рівня цін на товари та.

Інакше кажучи, інфляція — це швидкість (виражена у відсотковому відношенні) підвищення рівня цін на товари та. Рівень інфляції показує, наскільки ціни в країні зросли за вибраний період. Інфляція призводить до підвищення вартості різних активів із часом. Чим вища інфляція, тим більше зростають ціни.

Зростання цін на філіжанку кави в США внаслідок інфляції
Зростання цін на філіжанку кави в США внаслідок інфляції

Індекси оцінки інфляції

Для чисельної оцінки показника інфляції за обраний період використовуються спеціальні індекси, що враховують зміну цін.

 • Індекс споживчих цін (Consumer Price Index, CPI) — показує зміну середньозваженого значення цін на товари та послуги, що входять до основного споживчого кошика за певний період часу. Це так звана "споживча інфляція", вона включає продукти харчування, одяг, медичні послуги та інші.
 • Індекс цін виробників (Producer Price Index, PPI) — це показник, який вимірює середню зміну відпускних цін у вітчизняних виробників товарів і послуг. Оцінює зміну цін з погляду продавців, охоплює виробництво споживчих товарів, капітального обладнання, переробку сировини тощо.
 • Індекс оптових цін (Wholesale Price Index, WPI) — ще один показник інфляції, який вимірює та відстежує зміни цін на товари на етапах, що передують роздрібному рівню. Для розрахунку використовуються ціна на набір товарів, що представляють найважливіші товарні групи на першій стадії комерційних операцій.

Причини виникнення інфляції

Інфляція може бути викликана безліччю різних факторів, розглянемо найпоширеніші:

 • Інфляція попиту - виникає, коли попит на певні товари та послуги перевищує можливості економіки задовольнити цей попит. Коли цей попит перевищує пропозицію, виникає підвищувальна дія на ціни, що призводить до появи інфляції.Найбільш показовим прикладом є зростання індексів інфляції внаслідок підвищення попиту та цін на енергоресурси.
 • Інфляція витрат - проявляється як зростання цін, викликане підвищенням заробітної плати та вартості матеріалів. Ці витрати, як правило, перекладаються на споживачів у вигляді вищих цін на товари та послуги.
 • Збільшення грошової маси — зростає загальна сума грошей в обігу, яка включає готівку, монети, а також залишки на банківських рахунках. Якщо грошова маса збільшується швидше, ніж швидкість виробництва товарів, це може призвести до зростання інфляції. Обсяг грошової маси зазвичай регулює Центральний банк країни.
 • Девальвація - це коригування обмінного курсу національної валюти у бік зниження, що призводить до зниження її купівельної спроможності. Девальвація валюти стимулює експорт, спонукаючи іноземних замовників купувати більше вітчизняних товарів, при цьому імпортні товари стають дорожчими.

Як інфляція впливає на економіку

Інфляція може оцінюватися як позитивне чи негативне явище, залежно від її темпів та супутніх економічних умов у країні. Занадто висока інфляція вважається шкідливою для економіки, але й повна відсутність інфляції також вважається негативним чинником. Багато економістів вважають оптимальним невисокий, стабільний рівень інфляції близько 2% на рік.

Розглянемо вплив інфляції на країни залежно від її темпов:

 • Помірна інфляція — не перевищує 10% на рік і за рахунок своєї прогнозованості та керованості сприяє стійкому зростанню економіки та не призводить до різкого знецінення національної валюти.
 • Галопуюча інфляція - приблизно від 10% до 100% на рік. Негативно позначається економіці країни. Виробники товарів та послуг вважають за краще прив'язувати ціни до будь-якої стабільної, конвертованої світової валюти. Громадяни намагаються зберегти свої заощадження, вкладаючи їх у різні матеріальні цінності: автомобілі, побутову техніку, нерухомість, тим самим додатково "розігріваючи" ціни.
 • Гіперінфляція - інфляція з надзвичайно високими темпами, від 100% на рік і вище. Така інфляція часто є наслідком гострих політичних криз чи воєнних конфліктів, вимагаючи від держави рішучих заходів. Може призвести до розвалу товарно-грошового обігу та фінансової системи країни через втрату довіри до грошей.
За даними опитування Gallup 32% американців вважають інфляцію, що росте, своєю головною фінансовою проблемою цього року.
За даними опитування Gallup 32% американців вважають інфляцію, що росте, своєю головною фінансовою проблемою цього року.

Методи контролю інфляції

Фінансовий регулятор країни перебирає функції зі стримування інфляції. Це здійснюється шляхом реалізації заходів кредитно-грошової політики, вкладених у зниження темпів інфляції. Розглянемо основні методи, з яких Центральний банк може проводити інфляцію.

 • Стримуюча кредитно-грошова політика — це найбільш популярний метод контролю над інфляцією. Мета стримуючої політики полягає у скороченні грошової маси в економіці за рахунок підвищення процентних ставок. Це допомагає "остудити" економіку, роблячи кредити дорожчими, що знижує споживчі та ділові витрати. Центробанк може продавати цінних паперів на ринку, підвищувати норму резервування для комерційних банків та вживати інших вибіркових заходів кредитного контролю. Підвищення ставок негативно впливає фондовий ринок, але сприяє зміцненню курсу національної валюти.
 • Фіскальні заходи. Вони включають підвищений контроль державних витрат, витрат на особисте споживання, а також приватних і державних інвестицій. Сюди ж можна віднести регулювання податків: податкова система має надавати стимули тим, хто зберігає, інвестує та виробляє більше.
 • Контроль цін. Ще одним дієвим заходом для контролю за інфляцією є збільшення виробництва та контроль ціни основні споживчі товари, як-от: продукти харчування, одяг, паливо тощо.

Висновок

Рівень інфляції показує, наскільки зросла ціна на основні товари та послуги за певний період.Для оцінки рівня інфляції використовуються спеціальні індекси цін (CPI, PPI, WPI). Помірна інфляція сприяє економічному зростанню, та її високі темпи надають негативний вплив на економіку країни. Контролем інфляції займається Центральний банк країни, основним способом є посилення кредитно-грошової політики.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.