Для аналізу компаній, акції яких торгуються на фондовому ринку, є велика кількість індикаторів і мультиплікаторів. У цій статті розберемо один із них — коефіцієнт Free float. Дізнаємося, що він означає, за якою формулою розраховується та як використовується інвесторами в аналізі ринкової ситуації.

Що таке Free float

Англомовним терміном Free float називають акції, які перебувають у вільному обігу. Це цінні папери, які торгуються на біржі, не належать стратегічним інвесторам і доступні роздрібним інвесторам. Вам можуть зустрітися інші назви коефіцієнту — Float або Public Float.

Які акції не враховуються в розрахунку Floating Stock

У розрахунку коефіцієнту Free float не враховуються цінні папери, які належать:

  • власникам, керівництву та топменеджерам фірми,
  • державі,
  • великим інвестиційним фондам, які є мажоритаріями.

Крім того, до розрахунку не беруться акції компанії з обмеженим обігом. Наприклад, цінні папери, які були подаровані співробітнику як подяка та винагорода за заслуги перед фірмою.

Як розрахувати Free float

Для розрахунку коефіцієнту Free float нам потрібно знати кількість акцій, які перебувають у вільному обігу, та загальну кількість випущених акцій компанії. Для зручності відображення формули калькуляції перший параметр позначимо A, а другий — B.

Формула розрахунку коефіцієнта Free float:

Free float = A / B

Значення коефіцієнту вказується у двох форматах — у відсотках (наприклад, 50%) або як дріб (наприклад, 0,5).

Припустимо, корпорація випустила 100 000 акцій, з них 51% — 51 000 цінних паперів — залишився як контрольний пакет у керівництва, інші 49 000 було випущено у вільний обіг. За таких вихідних даних коефіцієнт Free float дорівнюватиме 0,49 або 49%.

Розрахунок Free float: 49 000 / 100 000 = 0,49

Як збільшити обсяг вільного обігу

  • Спліт — дроблення акцій за фіксованим співвідношенням. Компанія з допомогою спліту збільшує кількість цінних паперів і знижує їхню вартість. Наприклад, фірма мала 100 акцій за ціною $4, після проведення спліту в співвідношенні 1:2 стало 200 акцій за ціною $2.
  • Емісія цінних паперів — для збільшення статутного капіталу та залучення інвестицій компанія випускає додатковий пакет акцій в обіг.
  • Розпродаж акцій власниками великих пакетів — у вільний обіг випускаються раніше заблоковані активи. Причини цього можуть бути різні.

Як зменшити обсяг вільного обігу

  • Байбек (Buyback) — зворотний викуп акцій емітентом. Зібравши вільні кошти, корпорація викуповує цінні папери в акціонерів і виводить ці акції із вільного обігу. Так збільшується загальна частка великих інвесторів і посилюється їхній вплив на компанію.
  • Скуповування цінних паперів у вільному обігу великими акціонерами для отримання контрольного пакету акцій фірми.
  • Консолідація акцій (зворотний спліт) — конвертація двох і більше цінних паперів в один папір тієї ж категорії.

Яке значення Free float вважається оптимальним

Оптимальним показником коефіцієнту Free float як для інвесторів, так і для трейдерів прийнято вважати діапазон 40–80%. Такі обсяги акцій у вільному обігу дають деяку захищеність від різких коливань котирувань, збільшують ліквідність інструменту та дають можливість у будь-який момент купити чи продати актив. Іншими словами: чим вище значення коефіцієнту Free float, тим вища ліквідність інструменту та більше можливостей для учасників ринку.

Які недоліки у низького Float Stock

По-перше, низький чи обмежений попит та пропозиція на ринку. Трейдер, купивши певну кількість акцій, може зіткнутися з проблемою їхнього продажу: якийсь час на ринку не буде покупця на цей актив або ціна буде невигідною.

По-друге, під час публікації новин можливі різкі та суттєві зміни вартості в будь-який бік. Це може спричинити паніку серед учасників ринку.

По-третє, придбання великого обсягу цінних паперів одним інвестором може суттєво підвищити їхню ціну та викликати дисбаланс. Продаж великого пакету акцій може бути здійснений із затримкою і також може призвести до різкого сплеску ціни. У деяких випадках продаж може зовсім не відбутися через відсутність бажаючих купити цей актив.

Як використовувати інвестору Free float в аналізі ринку

Насамперед коефіцієнт дає інвестору розуміння ліквідності інструменту. Якщо значення перебуває в межах 40–80%, то інструмент вважається відносно ліквідним і відрізняється меншими ризиками, пов’язаними з торгівлею.

Free float вище 80% говорить про те, що спекулянтам чи великим інвесторам важко буде спровокувати підвищену волатильність на ринку з допомогою купівлі-продажу об’ємних пакетів акцій.

Значення коефіцієнту, яке нижче 40%, демонструє нам те, що переважною кількістю цінних паперів володіють великі акціонери і вони мають можливість впливати на вартість акцій через вкидання на ринок великих обсягів. Мала кількість акцій у вільному обігу створює додаткові проблеми з продажем.

Висновок

Коефіцієнт Free float дає можливість інвестору чи трейдеру в комплексі з іншими показниками та мультиплікаторами вибрати найбільш підходящий інструмент у плані ліквідності та справедливості ціни на ринку.

Як показує практика, прямої залежності ліквідності та Floating Stock немає, але є припущення, що високий показник коефіцієнту дає певну перевагу перед низьким показником.


Матеріал підготував

Працює на ринку Forex з 2009 року, торгує також на фондовому ринку. Регулярно бере участь у вебінарах RoboForex, які розроблені для клієнтів із будь-яким рівнем торгового досвіду.