A Belt Hold có nghĩa là một yếu tố lặp đi lặp lại trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống – tự nhiên, tâm lý học, âm nhạc, thiết kế, giao dịch, v.v. Khi nói đến giao dịch, một mẫu là sự kết hợp ổn định và lặp lại của dữ liệu về giá cả, khối lượng hoặc chỉ báo.

Các mẫu biểu đồ trong giao dịch

Giao dịch trên thị trường tài chính là một cách phổ biến để đầu tư và phát triển tài sản của một người. Tuy nhiên, giao dịch có thể là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến thị trường. Một khía cạnh quan trọng của giao dịch là khả năng phân tích biểu đồ và xác định các mẫu biểu thị hướng đi của thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các mẫu biểu đồ trong giao dịch và cách chúng có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Các mẫu biểu đồ là các biểu diễn trực quan về biến động giá lịch sử trên thị trường tài chính. Những mẫu này có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, sự đảo ngược và các cơ hội giao dịch khác. Các mẫu biểu đồ được tạo bằng cách vẽ biểu đồ biến động giá theo thời gian, thường sử dụng biểu đồ hình nến hoặc biểu đồ đường.

Một mô hình biểu đồ trong phân tích công nghệ là gì?

Mẫu biểu đồ là các khu vực cụ thể và lặp lại trên biểu đồ giá và đôi khi chúng được gọi là các mẫu hoặc hình thành giá.

Qua nhiều năm theo dõi thị trường tài chính, người ta nhận thấy rằng thỉnh thoảng biểu đồ giá cho thấy các mô hình giao dịch (hoặc mô hình giá), có thể được sử dụng để dự đoán các chuyển động tiếp theo. Có những mô hình chỉ ra sự đảo ngược của xu hướng và có những mô hình cho thấy sự tiếp tục của chúng. Ở đây, điều quan trọng cần lưu ý là việc hình thành các mẫu giá trên biểu đồ không có nghĩa là 100% giá sẽ di chuyển như những mẫu này dự đoán, nhưng có khả năng khớp và có thể giúp ích trong giao dịch. Có một số mẫu biểu đồ phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Các mẫu biểu đồ Đầu & Vai và Đảo ngược Đầu & Vai

Đây là những mô hình đảo chiều, thường được hình thành ở mức thấp và mức cao cục bộ của biểu đồ giá trong phạm vi tăng dần hoặc giảm dần xu hướng. Các mô hình chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang yếu đi và giá dự kiến ​​sẽ bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng sang phía đối diện.

Đầu & Vai

Mẫu biểu đồ Đầu & Vai được hình thành ở mức cao trong một xu hướng tăng dần. Một đường dưới cùng được vẽ qua 1 và 2 (đường viền cổ áo). Mô hình giao dịch chỉ được coi là hình thành hoàn chỉnh sau khi giá cố định bên dưới điểm mấu chốt. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ giảm một khoảng bằng ít nhất bằng với chiều cao của mô hình, được đo bằng pip từ đỉnh của mô hình đến đường viền cổ. Bạn nên bán ngay khi giá phá vỡ đường dưới cùng hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại đường này sau khi phá vỡ nó. 

Mẫu biểu đồ Đầu & Vai
Mẫu đầu & vai

Đầu & Vai Đảo ngược

Mẫu biểu đồ Đầu & Vai đảo ngược được hình thành ở mức thấp trong một xu hướng giảm dần. Một đường dưới cùng được vẽ qua 1 và 2 (đường viền cổ áo). Mô hình giao dịch chỉ được coi là hình thành hoàn chỉnh sau khi giá cố định trên đường dưới cùng. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ tăng theo khoảng cách ít nhất bằng với chiều cao hình thành, được đo bằng pip từ mức thấp nhất của mô hình đến đường viền cổ. Bạn nên mua ngay khi giá phá vỡ đường dưới cùng hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại đường này sau khi phá vỡ nó.

Mẫu đầu & vai đảo ngược
Mẫu đầu & vai đảo ngược

Các mẫu biểu đồ Double Top và Double bottom

Đây là các mô hình giao dịch đảo chiều, thường được hình thành ở mức thấp và mức cao cục bộ của biểu đồ giá trong xu hướng tăng hoặc giảm. Các mô hình chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang yếu đi và giá dự kiến ​​sẽ bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng sang phía đối diện.

Đôi đầu

Mẫu biểu đồ đôi được hình thành ở mức cao trong một xu hướng tăng dần. Một đường dưới nằm ngang được vẽ qua 1. Mô hình giao dịch chỉ được coi là hình thành hoàn toàn sau khi giá cố định bên dưới đường dưới. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ giảm một khoảng ít nhất bằng với chiều cao của mô hình, được đo bằng pip từ mức cao nhất của mô hình đến điểm cuối. Bạn nên bán ngay khi giá phá vỡ đường dưới cùng hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại đường này sau khi phá vỡ nó.

Mẫu đôi
Mẫu đôi

Đáy đôi

Mẫu biểu đồ đáy đôi được hình thành ở mức thấp trong một xu hướng giảm dần. Một đường đáy nằm ngang được vẽ qua 1. Mô hình giao dịch chỉ được coi là hình thành hoàn toàn sau khi giá cố định trên đường dưới cùng. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ tăng theo khoảng cách ít nhất bằng với chiều cao của hình, được đo bằng pip từ mức thấp nhất của mô hình đến điểm cuối. Bạn nên mua ngay khi giá phá vỡ đường dưới cùng hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại đường này sau khi phá vỡ nó.

Mô hình đáy đôi
Mô hình đáy đôi

Các mẫu biểu đồ Triple Top và Triple bottom

Đây là các mẫu biểu đồ đảo chiều, thường được hình thành ở mức thấp và mức cao của biểu đồ giá trong xu hướng tăng hoặc giảm dần. Các mô hình chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang trở nên yếu hơn và giá dự kiến ​​sẽ bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng sang phía đối diện.

Ba đầu

Mô hình biểu đồ ba đầu được hình thành ở mức cao trong một xu hướng tăng dần. Một đường dưới cùng được vẽ thông qua 1 và 2. Mô hình giao dịch chỉ được coi là hình thành hoàn chỉnh sau khi giá cố định bên dưới đường dưới cùng. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ giảm theo khoảng cách ít nhất bằng với chiều cao hình thành, được đo bằng pip từ mức cao nhất của mô hình đến điểm cuối cùng. Bạn nên bán ngay khi giá phá vỡ đường dưới cùng hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại đường này sau khi phá vỡ nó.

Mô hình biểu đồ ba đầu
Mô hình ba đầu

Ba đáy

Mô hình biểu đồ ba đáy được hình thành ở mức thấp trong một xu hướng giảm dần. Một đường dưới cùng được vẽ thông qua 1 và 2. Mô hình giao dịch chỉ được coi là hình thành hoàn chỉnh sau khi giá cố định trên đường dưới cùng. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ tăng theo khoảng cách ít nhất bằng với chiều cao hình thành, được đo bằng pip từ mức thấp nhất của mô hình đến điểm cuối. Bạn nên mua ngay khi giá phá vỡ đường dưới cùng hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại đường này sau khi phá vỡ nó.

Mô hình biểu đồ ba đáy
Mô hình ba đáy

Mẫu biểu đồ nêm

Mẫu biểu đồ nêm là một mô hình giao dịch đảo chiều, được hình thành ở mức cao và thấp giữa hai đường hội tụ, hỗ trợ và kháng cự. Mẫu biểu đồ có một số đặc điểm tương tự của Tam giác với điểm khác biệt chính là góc nghiêng (của cả hai đường tạo thành nó) theo cùng một hướng. Nêm được coi là bị phá vỡ khi giá rời khỏi mô hình biểu đồ theo hướng ngược lại với độ lệch. Nếu Nêm được hình thành ở mức cao trong xu hướng tăng dần, thì nên bán sau khi giá cố định bên dưới đường hỗ trợ; mục tiêu của hình là giá trị cơ sở của mẫu biểu đồ (H) tính bằng pip. Nếu Nêm được hình thành ở mức thấp trong xu hướng giảm dần, thì nên mua sau khi giá cố định trên đường kháng cự; mục tiêu của sự hình thành là giá trị của cơ sở của mẫu biểu đồ (H) tính bằng pips.

Xem thêm  Mô hình đảo ngược: Làm thế nào để phát hiện sự thay đổi trong xu hướng?
Mẫu nêm
Mẫu nêm

Mẫu biểu đồ kim cương

Mẫu kim cương được hình thành tại các mức cao và thấp cục bộ của biểu đồ giá trong xu hướng tăng dần hoặc giảm dần. Các mô hình giao dịch chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang yếu đi và giá dự kiến ​​sẽ bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng sang phía đối diện. Nếu Kim cương được hình thành ở mức cao trong xu hướng tăng dần, thì nên bán sau khi giá cố định bên dưới đường hỗ trợ; mục tiêu của sự hình thành là chiều cao của mẫu biểu đồ (H) tính bằng pips. Nếu Kim cương được hình thành ở mức thấp trong xu hướng giảm dần, thì nên mua sau khi giá cố định trên đường kháng cự; mục tiêu của hình là chiều cao của mẫu biểu đồ (H) tính bằng pip.

Mẫu biểu đồ kim cương
Mẫu kim cương

Mẫu biểu đồ hình chữ nhật

Mẫu biểu đồ hình chữ nhật là một mô hình giao dịch phổ biến có thể dự đoán cả xu hướng đảo ngược và tiếp tục của một xu hướng thực tế. Nó trông giống như một kênh đi ngang được hình thành bởi mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang, nơi giá đang củng cố. Nên giao dịch theo hướng phá vỡ sự hình thành – nếu giá cố định trên đường kháng cự, hãy mua; nếu nó cố định bên dưới đường hỗ trợ, hãy bán. Mục tiêu của hình là chiều cao của mẫu biểu đồ (H) tính bằng pip.

Mẫu biểu đồ hình chữ nhật
Mẫu hình chữ nhật

Mẫu biểu đồ cờ

Một mẫu cờ là một mô hình giao dịch tiếp tục của một xu hướng thực tế. Nó trông giống như một lá cờ: sau một chuyển động giá mạnh (Cột cờ), giá đang hình thành một vùng điều chỉnh (Vải), nằm ngang hoặc dốc về phía Cột cờ. Vải có thể có dạng Hình chữ nhật, Hình tam giác hoặc Hình nêm. Sau khi giá hoàn thành việc điều chỉnh và cố định trên đường kháng cự của Vải, nên mua. Mục tiêu của mẫu biểu đồ là chiều cao của Cột cờ.

Mẫu biểu đồ cờ
Mẫu cờ
Mẫu biểu đồ cờ
Mẫu cờ

Mô hình biểu đồ tam giác

Có ba loại chính Các mẫu biểu đồ tam giác:

Tam giác đối xứng

Tam giác đối xứng là một mô hình giao dịch phổ biến có thể dự đoán cả xu hướng đảo ngược và tiếp tục của một xu hướng thực tế. Nó được hình thành giữa hai đường hội tụ, hỗ trợ và kháng cự. Nên giao dịch theo hướng con số bị phá vỡ – nếu giá cố định trên đường kháng cự, hãy mua; nếu nó cố định bên dưới đường hỗ trợ, hãy bán. Mục tiêu của hình là giá trị cơ sở của mẫu (H) tính bằng pip.

Mô hình biểu đồ tam giác đối xứng
Mô hình tam giác đối xứng

Tam giác tăng dần

Tam giác tăng dần là một mô hình giao dịch tiếp tục tăng, được hình thành giữa đường kháng cự nằm ngang và đường hỗ trợ tăng dần. Sau khi giá cố định trên đường kháng cự, nên mua; mục tiêu của hình là giá trị cơ sở của mẫu biểu đồ (H) tính bằng pip.

Mô hình biểu đồ tam giác tăng dần
Mô hình tam giác tăng dần

Tam giác giảm dần

Tam giác giảm dần là một mô hình giao dịch tiếp tục giảm, được hình thành giữa đường hỗ trợ nằm ngang và đường kháng cự giảm dần. Sau khi giá cố định dưới đường hỗ trợ, nên bán; mục tiêu của sự hình thành là giá trị của cơ sở của mẫu biểu đồ (H) tính bằng pips.

Mô hình biểu đồ tam giác giảm dần
Mô hình tam giác giảm dần

Các mẫu biểu đồ tăng và giảm

Các mẫu biểu đồ tăng giá và giảm giá là hai loại mẫu hình mà các nhà giao dịch sử dụng để phân tích thị trường tài chính và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Các mô hình này dựa trên khái niệm rằng các biến động giá trong quá khứ có thể chỉ ra các biến động giá trong tương lai.

Các mẫu biểu đồ tăng giá

Các mẫu biểu đồ tăng giá là các mẫu biểu thị rằng giá của một tài sản có khả năng tăng. Những mô hình này thường xảy ra trong xu hướng tăng hoặc sau khi xu hướng giảm kết thúc. Một số mẫu biểu đồ tăng giá phổ biến bao gồm:

  1. Cúp và Tay cầm: Một mô hình tiếp tục tăng giá trông giống như hình chữ "U", theo sau là một đợt giảm giá nhỏ và sau đó là một tay cầm dốc lên một chút. Mô hình này chỉ ra rằng giá của tài sản có khả năng tiếp tục xu hướng tăng.
  2. Tam giác tăng dần: Một mô hình tiếp tục tăng giá được đặc trưng bởi một đỉnh bằng phẳng và một đáy dốc lên. Mô hình này chỉ ra rằng giá của tài sản có khả năng tiếp tục xu hướng tăng.
  3. Cờ Bullish: Một mô hình tiếp tục tăng giá được đặc trưng bởi một biến động giá mạnh, sau đó là một khoảng thời gian hợp nhất ngắn. Mô hình này chỉ ra rằng giá của tài sản có khả năng tiếp tục xu hướng tăng.

Các mẫu biểu đồ giảm giá

Các mẫu biểu đồ giảm giá là các mẫu biểu thị rằng giá của một tài sản có khả năng giảm. Những mô hình này thường xảy ra trong xu hướng giảm hoặc sau khi xu hướng tăng kết thúc. Một số mẫu biểu đồ giảm phổ biến bao gồm:

  1. Đôi đầu: Một mô hình đảo chiều giảm giá xảy ra khi giá của một tài sản đạt đến một điểm cao, giảm xuống, tăng trở lại cùng một điểm cao, rồi lại giảm xuống. Mô hình này chỉ ra rằng giá của tài sản có khả năng đảo ngược xu hướng tăng của nó và bắt đầu một xu hướng giảm.
  2. Tam giác giảm dần: Một mô hình tiếp tục giảm giá được đặc trưng bởi một đáy bằng phẳng và một đỉnh dốc xuống. Mô hình này chỉ ra rằng giá của tài sản có khả năng tiếp tục xu hướng giảm.
  3. Đầu và vai: Một mô hình đảo chiều giảm bao gồm ba đỉnh, với đỉnh ở giữa (phần đầu) là cao nhất. Mô hình này chỉ ra rằng giá của tài sản có khả năng đảo ngược xu hướng tăng của nó và bắt đầu một xu hướng giảm.

Kết luận

Tóm lại, các mẫu biểu đồ là một công cụ quan trọng mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Bằng cách hiểu các mẫu này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các mẫu biểu đồ không phải là hoàn hảo và nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích và chỉ báo khác. Như với bất kỳ loại hình giao dịch nào, quản lý rủi ro là yếu tố then chốt và các nhà giao dịch phải luôn sử dụng các lệnh cắt lỗ và các kỹ thuật quản lý rủi ro khác để bảo vệ vốn của mình.

Mở tài khoản giao dịch


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.