A biểu đồ mô hình có nghĩa là một yếu tố lặp đi lặp lại trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống - tự nhiên, tâm lý, âm nhạc, thiết kế, giao dịch, v.v. Khi nói đến giao dịch, mẫu là sự kết hợp ổn định và lặp lại của dữ liệu về giá, khối lượng hoặc chỉ số. Các mẫu biểu đồ là các khu vực cụ thể và lặp lại trên biểu đồ giá và đôi khi chúng được gọi là các mẫu hoặc hình thành giá.

Một mô hình biểu đồ trong phân tích công nghệ là gì?

Qua nhiều năm theo dõi thị trường tài chính, người ta nhận thấy rằng thỉnh thoảng các biểu đồ giá cho thấy các mẫu biểu đồ (hoặc mẫu giá), có thể được sử dụng để dự đoán các biến động tiếp theo. Có những mô hình cho thấy sự đảo ngược của xu hướng và có những hình thức cho thấy sự tiếp tục của chúng. Ở đây, điều quan trọng cần lưu ý là sự hình thành các mẫu giá trên biểu đồ không có nghĩa là 100% giá sẽ di chuyển như các mẫu này dự đoán, nhưng khả năng này là khá cao và có thể giúp giao dịch.

Các mẫu biểu đồ Đầu & Vai và Đảo ngược Đầu & Vai

Đây là các mô hình đảo chiều, thường được hình thành ở mức thấp và mức cao của biểu đồ giá trong xu hướng tăng hoặc giảm. Các mô hình chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang trở nên yếu hơn và giá dự kiến ​​sẽ bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng sang phía đối diện.

Đầu & Vai

Mẫu đầu & vai được hình thành ở mức cao trong một xu hướng tăng dần. Một dòng dưới cùng được vẽ qua 1 và 2 (đường viền cổ). Mẫu biểu đồ được coi là hoàn toàn hình thành chỉ sau khi giá cố định dưới dòng dưới cùng. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ giảm theo khoảng cách bằng, ít nhất là, chiều cao của mẫu, được đo bằng pips từ cao của mẫu đến đường viền cổ. Một người được khuyến nghị bán đúng khi giá phá vỡ điểm mấu chốt hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại dòng sau khi phá vỡ nó. 

Mẫu biểu đồ Đầu & Vai
Mẫu biểu đồ Đầu & Vai

Đầu & Vai Đảo ngược

Mẫu biểu đồ Đầu & Vai đảo ngược được hình thành ở mức thấp trong một xu hướng giảm dần. Một dòng dưới cùng được vẽ qua 1 và 2 (đường viền cổ). Mẫu biểu đồ được coi là hoàn toàn hình thành chỉ sau khi giá cố định trên dòng dưới cùng. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ tăng theo khoảng cách bằng, ít nhất là, chiều cao của mẫu, được đo bằng pips từ mức thấp của mẫu đến đường viền cổ. Một người được khuyến nghị mua ngay khi giá phá vỡ điểm mấu chốt hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại đường sau khi phá vỡ nó.

Mẫu đầu & vai đảo ngược
Mẫu đầu & vai đảo ngược

Các mẫu biểu đồ Double Top và Double bottom

Đây là các mẫu biểu đồ đảo chiều, thường được hình thành ở mức thấp và mức cao của biểu đồ giá trong xu hướng tăng hoặc giảm dần. Các mô hình chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang trở nên yếu hơn và giá dự kiến ​​sẽ bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng sang phía đối diện.

Mẫu biểu đồ đôi

Mẫu biểu đồ đôi được hình thành ở mức cao trong một xu hướng tăng dần. Một dòng dưới cùng được vẽ qua 1. Mẫu biểu đồ được coi là hoàn toàn hình thành chỉ sau khi giá cố định dưới dòng dưới cùng. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ giảm theo khoảng cách bằng, ít nhất là, chiều cao của mẫu, được đo bằng pips từ mức cao của mẫu đến dòng dưới cùng. Một người được khuyến nghị bán đúng khi giá phá vỡ điểm mấu chốt hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại dòng sau khi phá vỡ nó.

Mẫu đôi
Mẫu đôi

Mẫu biểu đồ đáy đôi

Mẫu biểu đồ đáy đôi được hình thành ở mức thấp trong một xu hướng giảm dần. Một dòng dưới cùng ngang được vẽ qua 1. Mẫu biểu đồ được coi là hoàn toàn hình thành chỉ sau khi giá cố định trên dòng dưới cùng. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ tăng theo khoảng cách bằng, ít nhất là, chiều cao của mẫu, được đo bằng pips từ mức thấp của mẫu đến dòng dưới cùng. Một người được khuyến nghị mua ngay khi giá phá vỡ điểm mấu chốt hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại đường sau khi phá vỡ nó.

Mô hình đáy đôi
Mô hình đáy đôi

Các mẫu biểu đồ Triple Top và Triple bottom

Đây là các mẫu biểu đồ đảo chiều, thường được hình thành ở mức thấp và mức cao của biểu đồ giá trong xu hướng tăng hoặc giảm dần. Các mô hình chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang trở nên yếu hơn và giá dự kiến ​​sẽ bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng sang phía đối diện.

Mô hình biểu đồ ba đầu

Mô hình biểu đồ ba đầu được hình thành ở mức cao trong một xu hướng tăng dần. Một dòng dưới cùng được vẽ qua 1 và 2. Mẫu biểu đồ được coi là hoàn toàn hình thành chỉ sau khi giá cố định dưới dòng dưới cùng. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ giảm theo khoảng cách bằng, ít nhất là, chiều cao của mẫu, được đo bằng pips từ mức cao của mẫu đến dòng dưới cùng. Một người được khuyến nghị bán đúng khi giá phá vỡ điểm mấu chốt hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại dòng sau khi phá vỡ nó.

Mô hình biểu đồ ba đầu
Mô hình ba đầu

Mô hình biểu đồ ba đáy

Mô hình ba đáy được hình thành ở mức thấp trong một xu hướng giảm dần. Một dòng dưới cùng được vẽ qua 1 và 2. Mẫu biểu đồ được coi là hoàn toàn hình thành chỉ sau khi giá cố định trên dòng dưới cùng. Sau đó, giá dự kiến ​​sẽ tăng theo khoảng cách bằng, ít nhất là, chiều cao của mẫu, được đo bằng pips từ mức thấp của mẫu đến dòng dưới cùng. Một người được khuyến nghị mua ngay khi giá phá vỡ điểm mấu chốt hoặc đợi cho đến khi nó quay trở lại đường sau khi phá vỡ nó.

Mô hình biểu đồ ba đáy
Mô hình ba đáy

Mẫu biểu đồ nêm

Mẫu biểu đồ nêm là một mô hình biểu đồ đảo ngược, được hình thành ở mức cao và thấp giữa hai đường hội tụ, hỗ trợ và kháng cự. Mẫu có một số tính năng tương tự của Tam giác với điểm khác biệt chính là góc nghiêng (của cả hai đường tạo thành nó) theo cùng một hướng. Wedge được coi là bị hỏng khi giá rời khỏi mô hình theo hướng ngược lại với độ nghiêng. Nếu Wedge được hình thành ở mức cao trong xu hướng tăng dần, người ta được khuyến nghị bán sau khi giá cố định dưới đường hỗ trợ; mục tiêu của mẫu là giá trị của cơ sở của mẫu (H) tính bằng pips. Nếu Wedge được hình thành ở mức thấp trong một xu hướng giảm dần, người ta nên mua sau khi giá cố định trên đường kháng cự; mục tiêu của mẫu là giá trị của cơ sở của mẫu (H) tính bằng pips.

Mẫu nêm
Mẫu nêm

Mẫu biểu đồ kim cương

Hoàn toàn hiếm mô hình biểu đồ dưới dạng Kim cương. Nó được hình thành ở mức cao và thấp của biểu đồ giá trong xu hướng tăng hoặc giảm. Các mẫu biểu đồ cho thấy xu hướng hiện tại đang trở nên yếu hơn và giá dự kiến ​​sẽ bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng sang phía đối diện. Nếu Kim cương được hình thành ở mức cao trong xu hướng tăng dần, người ta được khuyến nghị bán sau khi giá cố định dưới đường hỗ trợ; mục tiêu của mẫu là chiều cao của mẫu (H) tính bằng pips. Nếu Kim cương được hình thành ở mức thấp trong xu hướng giảm dần, người ta nên mua sau khi giá cố định trên đường kháng cự; mục tiêu của mẫu là chiều cao của mẫu (H) tính bằng pips.

Mẫu biểu đồ kim cương
Mẫu biểu đồ kim cương

Mẫu biểu đồ hình chữ nhật

Mẫu hình chữ nhật là một mô hình biểu đồ phổ quát có thể dự đoán cả sự đảo ngược và tiếp tục của một xu hướng thực tế. Nó trông giống như một kênh đi ngang được hình thành bởi mức hỗ trợ và kháng cự ngang, nơi giá đang củng cố. Nên giao dịch theo hướng mô hình bị phá vỡ - nếu giá cố định trên đường kháng cự, hãy mua; Nếu nó sửa dưới đường hỗ trợ, hãy bán. Mục tiêu của mẫu là chiều cao của mẫu (H) tính bằng pips.

Mẫu biểu đồ hình chữ nhật
Mẫu biểu đồ hình chữ nhật

Mẫu biểu đồ cờ

Flag là một mô hình biểu đồ tiếp tục của một xu hướng thực tế. Nó trông giống như một lá cờ: sau một biến động giá mạnh (Flagpole), giá đang hình thành một khu vực điều chỉnh (Cloth), nằm ngang hoặc dốc về phía Flagpole. Vải có thể có dạng Hình chữ nhật, Tam giác hoặc Nêm. Sau khi giá hoàn thành việc hiệu chỉnh và sửa chữa trên đường kháng cự của Vải, bạn nên mua. Mục tiêu của mẫu là chiều cao của Flagpole.

Mẫu biểu đồ cờ
Mẫu biểu đồ cờ
Mẫu biểu đồ cờ
Mẫu biểu đồ cờ

Mô hình biểu đồ tam giác

Có ba loại chính Tam giác biểu đồ mô hình:

Tam giác đối xứng

Tam giác đối xứng là một mô hình biểu đồ phổ quát có thể dự đoán cả sự đảo ngược và tiếp tục của một xu hướng thực tế. Nó được hình thành giữa hai dòng hội tụ, hỗ trợ và kháng cự. Nên giao dịch theo hướng mô hình bị phá vỡ - nếu giá cố định trên đường kháng cự, hãy mua; Nếu nó sửa dưới đường hỗ trợ, hãy bán. Mục tiêu của mẫu là giá trị của cơ sở của mẫu (H) tính bằng pips.

Mô hình biểu đồ tam giác đối xứng
Mô hình tam giác đối xứng

Mô hình tam giác tăng dần

Tam giác tăng dần là một mẫu biểu đồ tiếp tục lộn ngược, được hình thành giữa một đường kháng ngang và đường hỗ trợ tăng dần. Sau khi giá cố định trên đường kháng cự, nên mua một chiếc; mục tiêu của mẫu là giá trị của cơ sở của mẫu (H) tính bằng pips.

Mô hình biểu đồ tam giác tăng dần
Mô hình biểu đồ tam giác tăng dần

Mô hình tam giác giảm dần

Tam giác giảm dần là một mẫu biểu đồ tiếp tục nhược điểm, được hình thành giữa một đường hỗ trợ ngang và đường kháng cự giảm dần. Sau khi giá cố định dưới đường hỗ trợ, người ta nên bán; mục tiêu của mẫu là giá trị của cơ sở của mẫu (H) tính bằng pips.

Mô hình biểu đồ tam giác giảm dần
Mô hình biểu đồ tam giác giảm dần

Đầu tư


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.