Tuần này, số liệu thống kê nhận được tất cả sự chú ý. Nó sẽ rất phong phú nhưng các nhà đầu tư sẽ không nhất thiết phải phản ứng với mọi ấn phẩm.

Hoa Kỳ: báo cáo về doanh số bán lẻ và lạm phát

Trong cả hai trường hợp, kết quả sẽ âm tính, và điều này là bình thường. Các nhà bán lẻ Mỹ đã bắt đầu tuyên bố phá sản, và đây chỉ là khởi đầu của một chuỗi dài. Hãy nhớ rằng tỷ lệ thất nghiệp thực tế là khoảng 22-23% - tức là mỗi người thứ năm thất nghiệp - mọi thứ trở nên rõ ràng. Mọi người chỉ mua thực phẩm, tất cả các giao dịch mua khác được đặt sang một bên.

EU: chờ báo cáo GDP

Tuần này, báo cáo về GDP cho quý đầu tiên là do, và các chữ số thực có thể tồi tệ hơn dự báo. Kỳ vọng là 3.6% nhưng mức giảm thực tế rất có thể sẽ vào khoảng 4%. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy những con số tồi tệ nhất trong quý II: nền kinh tế châu Âu có thể giảm 10%, đó là một tin rất xấu.

Vương quốc Anh: GDP và sản xuất công nghiệp

Số liệu thống kê của Anh cũng rất phong phú về lịch trình. Các báo cáo sẽ về GDP và sản xuất công nghiệp. Trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất có thể đã giảm 5 - 7%, trong khi trong lĩnh vực chế biến, mức giảm có thể lên tới 20%. Chúng ta sẽ thấy các chữ số thực, tuy nhiên, không có lý do để chờ đợi một phép màu. Đồng bảng Anh có thể giảm do số liệu thống kê, nhưng phần chính của các sự kiện tiêu cực đã được bao gồm trong giá.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Một nhà giao dịch ngoại hối với hơn 10 năm kinh nghiệm trong các ngân hàng đầu tư hàng đầu. Cô ấy đưa ra quan điểm có trọng lượng của mình về thị trường thông qua các bài báo phân tích, được xuất bản thường xuyên bởi RoboForex và các nguồn tài chính phổ biến khác.