Đối với nhiều nhà đầu tư làm việc với cổ phiếu, mục tiêu cuối cùng là tạo ra lợi nhuận. Nếu bạn đã mua một cổ phiếu trở lên, bạn có hai cách để làm điều đó:

Trong khi điểm một có vẻ đơn giản - mua rẻ hơn và bán với giá cao hơn - điểm hai đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn.

Cổ tức là gì?

Cổ tức là gì?

Lưu ý rằng việc trả cổ tức là không bắt buộc đối với các công ty: trước hết, đó là quyền của họ. Nói một cách đại khái, nếu một công ty quyết định không trả cổ tức cho các cổ đông của mình, thì sẽ không có lực lượng nào khiến họ làm như vậy. Trong trường hợp như vậy (nếu công ty tạo ra lợi nhuận ròng), nó có thể dành quỹ của mình để phát triển và hiện đại hóa. Mỗi cổ đông có quyền nhận cổ tức; quy mô của họ phụ thuộc vào công ty. Về bản chất, cổ tức là thu nhập thụ động của cổ đông. Mỗi công ty trả càng nhiều càng tốt, tùy thuộc vào lợi nhuận mà họ tạo ra. Quy mô cổ tức có thể tăng hoặc giảm theo mỗi lần thanh toán.

Mô hình lợi tức cổ tức phản ánh thu nhập của nhà đầu tư từ chứng khoán mà họ sở hữu trong toàn bộ thời gian nắm giữ chúng. Theo quy luật, sẽ có lợi hơn nếu mua cổ phiếu của một số công ty (tạo danh mục đầu tư) để đa dạng hóa rủi ro thị trường.

Không phải lúc nào công ty được chọn cũng tạo ra lợi nhuận trong kỳ kế toán. Trường hợp công ty không có lãi thì có quyền từ chối chia cổ tức.

Làm thế nào để tính toán lợi tức cổ tức?

Lợi tức cổ tức được trình bày bằng phần trăm của giá cổ phiếu và cổ tức trên đó trong một thời kỳ nhất định. Nếu chúng ta so sánh cổ phiếu bình thường và cổ phiếu đặc quyền, chúng ta sẽ nhận thấy một số khác biệt trong việc tính toán và trả cổ tức. Cổ phiếu đặc quyền cung cấp cho người sở hữu chúng một lượng cổ tức cố định trong kỳ kế toán.

Thông thường, cổ tức được trả cho người sở hữu cổ phiếu đặc quyền, và sau đó là cổ đông phổ thông; đây là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm nhỏ - một cổ đông đặc quyền không có tiếng nói trong việc đưa ra quyết định về tương lai của công ty. Vì vậy, nhà đầu tư phải chọn loại cổ phiếu họ mua.

Nắm giữ cổ phiếu thông thường, một nhà đầu tư có tiếng nói, trọng lượng của nó phụ thuộc trực tiếp vào số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư sở hữu: càng nắm giữ nhiều cổ phiếu, tiếng nói của họ càng quan trọng. Một cổ đông phổ thông nhận được một phần lợi nhuận của công ty dưới hình thức các khoản thanh toán không cố định.

👉 Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, hãy đảm bảo kiểm tra bài đăng của chúng tôi bên dưới.

Tính toán cổ tức

Công ty đặt ra số tiền và điều kiện thanh toán cổ tức dựa trên chính sách cổ tức của họ và ghi nó vào tài liệu tài chính mà bạn có thể tìm thấy trên trang web của công ty. Quy mô của các khoản thanh toán không bị ràng buộc trực tiếp vào một số tiền nhất định: công ty có thể trả cổ tức bằng nhau từ lợi nhuận ròng hoặc dòng tiền tự do.

Khi nào mong đợi cổ tức của bạn?

Nếu công ty đăng ký lợi nhuận sau khi công bố báo cáo hàng quý, nó sẽ chỉ định một hội đồng quản trị quyết định việc tính cổ tức (quyết định dựa trên chính sách cổ tức của công ty). Sau đó, đề xuất hoàn chỉnh sẽ được thảo luận bởi hội đồng cổ đông, nơi quy định mức cổ tức cuối cùng. Kích thước có thể được điều chỉnh theo tình hình thị trường, quốc gia, hoặc do một số trường hợp bất khả kháng.

Lợi tức cổ tức là gì?

Lợi tức cổ tức phản ánh lợi nhuận mà nhà đầu tư sẽ kiếm được từ các khoản đầu tư mà họ đã thực hiện. Ngoài ra, nó phản ánh tình trạng chung của công ty và sự hấp dẫn đầu tư của nó. Tỷ suất cổ tức càng cao, công ty càng hấp dẫn. Một công ty có lợi nhuận thu hút nhiều đầu tư hơn, cho phép nó phát triển nhanh hơn và do đó, vẫn hấp dẫn.

Sản lượng được tính theo công thức:

Lợi tức cổ tức = (Cổ tức hàng năm / Giá cổ phiếu) * 100

Thông thường, quy mô của cổ tức hàng năm được lấy từ năm trước, nhưng nếu kỳ kế toán là một quý, quy mô của các khoản thanh toán hàng quý chỉ được nhân với 4. Miễn là giá cổ phiếu thay đổi liên tục tùy thuộc vào tình hình thị trường, trường hợp nhất định, giá cổ phiếu trung bình được lấy. Do đó, chúng tôi nhận được một tỷ suất cổ tức trung bình.

Ví dụ về tính toán lợi tức cổ tức

Hãy để chúng tôi lấy một công ty tưởng tượng và các chữ số làm tròn để tính toán dễ dàng hơn. Công ty A đưa vào thị trường 1,000 cổ phiếu với giá 20 USD mỗi cổ phiếu. Cổ tức được trả năm ngoái lên tới 5 USD cho mỗi cổ phiếu. Theo công thức, chúng tôi nhận được lợi tức cổ tức là 25% mỗi năm.

Một vi dụ khac

Công ty B đưa vào thị trường 1,000 cổ phiếu với giá 100 USD mỗi cổ phiếu. Chúng ta hãy tưởng tượng cổ tức ở cùng một mức là 5 USD cho mỗi cổ phiếu.
Như chúng ta có thể thấy, hai công ty trả cùng một số tiền cho mỗi cổ phiếu nhưng tỷ lệ phần trăm khác nhau đáng kể. Trong trường hợp như vậy, các nhà đầu tư có thể sẽ chọn công ty có tỷ suất cổ tức cao hơn. Ước tính bạn có thể mua bao nhiêu cổ phiếu với một khoản tiền nhất định, bạn có thể dự báo kết quả cuối cùng của các khoản đầu tư của mình.

Làm thế nào để tính toán kết quả cuối cùng của các khoản đầu tư của bạn?

Làm thế nào để tính toán kết quả cuối cùng của các khoản đầu tư của bạn?

Hãy để chúng tôi thảo luận về một ví dụ đơn giản khác. Một nhà đầu tư có 1,000 USD. Họ quyết định đầu tư vào các Công ty A và B được mô tả ở trên. Đây là những chữ số chúng tôi nhận được:

  • Phương án 1: với 1,000 USD, họ có thể mua 50 cổ phiếu của Công ty A (nếu giá mỗi cổ phiếu là 20 USD). Lợi tức cổ tức là 25% mỗi năm, tương đương 250 USD.
  • Phương án 2: với 1,000 USD, họ có thể mua 10 cổ phiếu của Công ty B (nếu giá mỗi cổ phiếu là 100 USD). Lợi tức cổ tức là 5% mỗi năm, tạo ra 5 USD cho mỗi cổ phiếu, hoặc 50 USD lợi nhuận hoàn toàn.

Như chúng ta có thể thấy, công ty đầu tiên hấp dẫn hơn đối với các khoản đầu tư và nhà đầu tư sẽ nhận được nhiều lợi nhuận hơn trên mỗi đô la đầu tư. Tuy nhiên, các yếu tố khác cũng cần được tính đến. Đặc biệt, hãy nhớ rằng chúng tôi sử dụng kết quả của năm trước và không có gì đảm bảo rằng trong tương lai chúng tôi sẽ tạo ra lợi nhuận tương tự hoặc lớn hơn. Ở đây, chúng tôi đã tính toán hiệu suất của các công ty tưởng tượng; trong thực tế, các chữ số nhỏ hơn nhiều, khoảng từ 5-7%.

Bớt tư tưởng

Để bắt đầu đầu tư cho lợi tức cổ tức, bạn cần nghiên cứu thị trường và tìm ra những lĩnh vực kinh doanh và công ty có triển vọng nhất. Nếu trong kỳ kế toán trước, một lĩnh vực kinh tế đã từng tăng trưởng thì lần này lợi nhuận lớn nhất có thể được tạo ra trong một lĩnh vực khác.

Ngoài ra, lưu ý rằng giá cổ phiếu thấp không phải lúc nào cũng có nghĩa là lợi tức cổ tức thấp. Ví dụ, cổ phiếu có giá 20 USD mỗi cổ phiếu có thể tạo ra 5-7 USD cổ tức. Và ngược lại, ngay cả khi giá cổ phiếu cao, phần trăm lợi tức cổ tức có thể trông không hấp dẫn, tuy nhiên, thể hiện bằng tiền, nó sẽ khá lớn. Dù sao thì việc chọn công ty nào là tùy thuộc vào các nhà đầu tư.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã tham gia Forex từ năm 2009, cũng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thường xuyên tham gia các hội thảo trên web của RoboForex dành cho khách hàng có bất kỳ mức độ kinh nghiệm nào.