👋 Chủ đề cho bài đăng này do một trong những độc giả của chúng tôi gợi ý.

Nếu bạn muốn đọc về một điều cụ thể về đầu tư hoặc giao dịch tại đây, hãy cho chúng tôi biết qua biểu mẫu ở cuối bài đăng này. 👇

Chúng tôi sẽ công bố những gợi ý thú vị nhất trong tháng này.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), một trong những chỉ số quan trọng về lợi nhuận đầu tư, giúp đánh giá sự ổn định tài chính và sức hấp dẫn đầu tư của các công ty khác nhau.

ROE để làm gì?

ROE

Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu là một chỉ số đánh giá mức độ hiệu quả của các khoản tiền được đầu tư bởi các cổ đông của công ty. Trên thực tế, ROE là lợi nhuận hàng năm của công ty sau thuế, phí và các khoản chi phí theo luật định khác, chia cho chi phí của tất cả các quỹ do người sáng lập và cổ đông đầu tư mà không cần vay tiền.

Theo quy luật, các nhà đầu tư thích các công ty và công ty có ROE cao hơn. Tuy nhiên, lợi nhuận và thu nhập trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế khác nhau rất nhiều. Ví dụ, chỉ số này có thể khác nhau ngay cả trong cùng một lĩnh vực nếu một công ty quyết định trả cổ tức thay vì giữ lợi nhuận như tài sản tiền mặt sẵn có.

Điều quan trọng là phải đánh giá ROE ở chế độ thời gian thực, trong một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ: 5 năm). Các nhà đầu tư thường tính toán ROE vào đầu và cuối giai đoạn đầu tư của họ, để họ có thể thấy những thay đổi thực sự trong khả năng sinh lời. Phương pháp này tạo cơ hội để đánh giá động lực tăng trưởng và so sánh kết quả với hoạt động của các công ty khác.

ROE ổn định và tăng trưởng cuối cùng thu hút các nhà đầu tư. Tăng trưởng ROE có nghĩa là công ty được chọn là đáng tin cậy và có thể tạo ra thu nhập ổn định vì nó biết cách sử dụng vốn một cách khôn ngoan để tăng hiệu suất và lợi nhuận. Mặt khác, sự suy giảm ROE có thể cho thấy ban lãnh đạo công ty đưa ra các quyết định sai lầm và đầu tư tiền vào các tài sản không sinh lời.

Giá trị bình thường ROE

ROE cho cổ đông biết cách thức hoạt động của các quỹ đầu tư của họ: bao nhiêu lợi nhuận ròng được tạo ra bởi mỗi đơn vị vốn sở hữu; do đó, người ta chắc chắn có thể nói những điều sau về ROE:

  • Chỉ số này càng cao thì các khoản đầu tư vào một số lĩnh vực kinh doanh cụ thể càng có lợi.
  • Nếu ROE thấp hơn giá trị trung bình trong ngành, các khoản đầu tư vào công ty này sẽ khá nghi ngờ.

Trung bình, giá trị bình thường ROE ở các nền kinh tế tiên tiến là khoảng 10-12%. Ở các nước có lạm phát cao hơn, chỉ số này cũng nên cao hơn, khoảng 20-30%. Để đánh giá mức độ hấp dẫn đầu tư, người ta có thể so sánh ROE của công ty được chọn với các khoản đầu tư vào các công cụ như trái phiếu hoặc tiền gửi. ROE càng cao, công ty càng hấp dẫn các nhà đầu tư.

Ví dụ, một công ty có ROE cao gấp đôi lãi suất tiền gửi ngân hàng sẽ rất thú vị đối với các nhà đầu tư. Khi đầu tư, Warren Buffett rất chú ý đến chỉ số này. Theo ông, một công ty có ROE cao và một khoản nợ vay nhỏ có triển vọng đầu tư tốt.

Công thức tính ROE

Có hai phương pháp để tính ROE, một cách thông thường sử dụng tổng kết quả và phân tích DuPont

Tính toán tổng kết quả

Trong trường hợp này, ROE được tính bằng tỷ số giữa lợi nhuận ròng của công ty và vốn chủ sở hữu bình quân của cổ đông:

ROE = Thu nhập ròng / vốn bình quân của cổ đông * 100%

Công thức DuPont

Tính toán bằng công thức DuPont cũng cho phép phân tích ROE. Bằng các biến bổ sung, người ta có thể phân tích những yếu tố chính xác nào ảnh hưởng đến chỉ số để thay đổi:

ROE = Biên lợi nhuận ròng * AT * EM * 100%, trong đó:

  • Biên lợi nhuận ròng = Thu nhập ròng / Doanh thu
  • AT (Vòng quay tài sản) = Doanh số / Tổng tài sản bình quân
  • EM (Hệ số vốn chủ sở hữu) = Tổng tài sản bình quân / Vốn chủ sở hữu bình quân của cổ đông.

Do đó, công thức DuPont cho thấy ba yếu tố ảnh hưởng đến ROE:

  • Tỷ suất lợi nhuận ròng được sử dụng như một chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.
  • Vòng quay tài sản cho biết giá trị doanh thu hoặc doanh thu của một công ty so với giá trị tài sản của công ty đó.
  • Số nhân vốn chủ sở hữu đo lường tỷ lệ giữa tổng tài sản bình quân và vốn chủ sở hữu bình quân của các cổ đông.

Mục đích của việc sử dụng phân tích DuPont ở đây không chỉ là tính toán ROE mà còn ước tính tác động có thể có của các yếu tố nêu trên đến giá trị của nó. Nó giúp xác định nguyên nhân của các vấn đề gặp phải và thực hiện các bước thích hợp để loại bỏ chúng.

Ví dụ về tính toán ROE

ROE

Ví dụ, thu nhập ròng của công ty vào cuối năm là $ 100,000 $. Đồng thời, vốn chủ sở hữu trung bình của cổ đông bao gồm 50,000 cổ phiếu trị giá 5 đô la mỗi cổ phiếu. Trong trường hợp này, ROE sẽ được tính như sau:

ROE = 100,000 / 50,000 * 5 * 100% = 40%

Đó là ROE cao, điều này nói lên rằng công ty đang tích cực phát triển. Để có ước tính chi tiết hơn, sẽ tốt hơn nếu phân tích động thái ROE trung bình trong 3-5 năm - nó sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về triển vọng của công ty.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng ngay cả khi OE đang phát triển, lợi nhuận của công ty không nhất thiết phải trả cho các nhà đầu tư. Nếu công ty quyết định giữ lợi nhuận của mình mà không chia cổ tức, các cổ đông có thể chỉ nhận được lợi nhuận gián tiếp, do giá cổ phiếu của công ty tăng.

Bớt tư tưởng

Chỉ số ROE giúp đánh giá hiệu quả tài chính và mức độ hấp dẫn đầu tư của bất kỳ công ty nào. Theo quy định, ROE được sử dụng để so sánh các công ty khác nhau trong cùng một lĩnh vực. Những thay đổi trong động thái ROE được cả người quản lý công ty và nhà đầu tư phân tích liên tục để ước tính lợi nhuận và tính bền vững của công ty.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.