Số lượng các nhà đầu tư cá nhân và nhà giao dịch trên thị trường tài chính đã tăng lên trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tất cả họ đều có kiến ​​thức và kỹ năng giao dịch khác nhau. Chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn một bài kiểm tra ngắn để bạn có thể tự kiểm tra. Trả lời 10 câu hỏi dưới đây và tìm hiểu xem bạn giao dịch giỏi như thế nào.

Đề xuất cho những người tham gia câu đố

Nếu bạn đã trả lời câu hỏi, bạn đã biết mức độ chuẩn bị của nhà giao dịch của bạn. Đổi lại, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu một số tài liệu sẽ giúp bạn tăng cấp và tiến tới giai đoạn phát triển tiếp theo của nhà giao dịch của bạn.

Mới bắt đầu

Nhà giao dịch có kinh nghiệm

Nhà giao dịch cao cấp


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Tổng biên tập tại R Blog.