Bài viết này dành cho hệ số nhân gọi là P / CF, thường được các nhà giao dịch và nhà phân tích sử dụng để phân tích chứng khoán. Tôi sẽ chỉ cho bạn các ví dụ về cách hệ số nhân có thể giúp lựa chọn các công cụ đầu tư và cách sử dụng nó trong phân tích so sánh.

Tính toán P / CF

P / CF là viết tắt của Giá / Dòng tiền và, hiển nhiên, thể hiện tỷ lệ giữa giá thị trường của công ty và dòng tiền do hoạt động kinh doanh của công ty đó tạo ra. Để tìm giá trị P / CF, hãy chia giá thị trường của công ty cho dòng tiền từ hoạt động thị trường.

Địa điểm:

  • Giá cả là giá trị vốn hóa của công ty được tính bằng giá của một cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu trong doanh thu. Vốn hóa của công ty có thể được tìm thấy trong các báo cáo tài chính hoặc trên Internet. Các chữ số viết hoa thường được làm tròn do các dấu ngoặc kép thay đổi liên tục. Để tính toán chính xác hơn, hãy tự thực hiện nó bằng cách sử dụng giá cổ phiếu hiện tại.
  • Lưu chuyển tiền là khoản tiền mặt mà công ty nhận được "về tay" sau khi đã thanh toán tất cả các khoản chi phí. Về bản chất, đây là tiền có thể được sử dụng để trả cổ tức cho các cổ đông hoặc được rút ra một cách không đau đớn.

Ví dụ tính toán P / CF:

Giá cổ phiếu hiện tại của AMD (khi bài viết này được chuẩn bị) là 109.15 USD. Có 1,212,965,282 cổ phiếu được chuyển nhượng. Nhân chúng, chúng tôi thấy rằng AMD có giá 132,395,160,530.3 USD.

Mặc dù dòng tiền và lợi nhuận ròng khá giống nhau, nhưng dòng tiền trước đây có những điểm khác biệt nhất định so với dòng tiền sau:

  1. Dòng tiền thể hiện khối lượng tiền hiện tại.
  2. Dòng tiền chiếm thu nhập và các khoản thanh toán tổng thể.
  3. Dòng tiền hạch toán chi phí của kỳ sau.

Điều này có nghĩa là dòng tiền thể hiện tình hình tài chính trong công ty một cách khách quan hơn lợi nhuận ròng.

Giá trị P / CF

Theo điều kiện, giá trị P / CF được tính trong phạm vi sau:

  • P / CF trên 20 có nghĩa là công ty hoạt động không tốt.
  • P / CF từ 15 đến 20 là chấp nhận được
  • P / CF dưới 15 có nghĩa là công ty đang hoạt động tốt và có triển vọng tươi sáng. Những công ty như vậy được coi là định giá thấp.

Tất nhiên, những giá trị này có điều kiện và có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực kinh tế mà công ty hoạt động hoặc giai đoạn phát triển của công ty hiện tại. Các công ty trẻ và đang phát triển nhanh có thể chứng minh P / CF âm, gây khó hiểu cho các nhà đầu tư, nhưng điều này không có nghĩa là công ty đang hoạt động kém. Giá trị P / CF sẽ trở nên chính xác ngay khi công ty đứng vững trên cả hai chân.

Sử dụng P / CF

Hãy để chúng tôi xem cách hệ số nhân có thể được sử dụng trong thực tế và giúp đưa ra các quyết định đầu tư. Ví dụ, tôi đã chọn hai công ty cùng hoạt động trong một lĩnh vực: GoPro, Inc và iRobot Corporation (lĩnh vực công nghệ, thiết bị gia dụng). Với tất cả công nghệ hiện đại, việc tính toán P / CF theo cách thủ công rất ít được sử dụng bởi vì nó có thể được tìm thấy dễ dàng trên Internet. Hãy để chúng tôi so sánh các giá trị cho hai công ty.

Giá trị P / CF cho GoPro Inc
Giá trị P / CF cho GoPro Inc
Giá trị P / CF cho iRobot Corporation
Giá trị P / CF cho iRobot Corporation

Giá trị P / CF của GoPro Inc là 7.63. Đối với iRobot Corporation, con số này là 13.70. Cả hai công ty đều nằm trong vùng tích cực của hệ số, có nghĩa là họ trông hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và có triển vọng phát triển tốt. Cả hai đều được định giá thấp hơn so với thị trường và có khả năng tăng trưởng. GoPro Inc, vẫn còn, trông hấp dẫn hơn nhưng sẽ không chính xác nếu gọi lợi thế này là một lợi thế nghiêm trọng. Cả hai công ty đều ở mức độ phát triển như nhau.

Kết luận dựa trên giá trị P / CF được xác nhận bởi biểu đồ D1 về cổ phiếu của các công ty. Các báo giá của cả hai đều đang có xu hướng tăng trưởng bằng phẳng, đầy hứa hẹn.

Biểu đồ giá cổ phiếu của GoPro Inc
Biểu đồ giá cổ phiếu của GoPro Inc
Biểu đồ giá cổ phiếu của iRobot Corporation
Biểu đồ giá cổ phiếu của iRobot Corporation

Ví dụ tiếp theo, chúng ta hãy lấy các công ty từ cùng lĩnh vực nhưng có sự khác biệt lớn về giá trị P / CF: Goldman Sachs BSC, Inc. và Mastercard Incorporated. Như bạn có thể tìm ra từ các bảng chỉ số tài chính, giá trị P / CF của Goldman Sachs BDC, Inc là 6.92, có nghĩa là công ty bị định giá thấp hơn và có triển vọng tăng trưởng sáng sủa.

Giá trị P / CF của Mastercard Inc.

Giá trị P / CF của Goldman Sachs BDC, Inc.
Giá trị P / CF của Goldman Sachs BDC, Inc.
Giá trị P / CF cho Mastercard Incorporated
Giá trị P / CF cho Mastercard Incorporated

Trên biểu đồ D1 của Goldman Sachs BDC, Inc và Mastercard Incorporated, các báo giá của công ty trước đây tiếp tục đi ngang trong khi xu hướng tăng đang phát triển, điều này cũng hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai gần nhất.

Đối với các báo giá sau, chúng tiếp tục xu hướng giảm, phá vỡ các mức hỗ trợ. Ở giai đoạn hiện tại, chúng không có khả năng phục hồi và giá hầu hết có thể sẽ đi xuống, trong khi vốn hóa sẽ theo đó.

So sánh hai công ty, chúng tôi đi đến kết luận rằng Goldman Sachs BDC, Inc có một tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, đừng bỏ qua giá cổ phiếu của các công ty: giá cổ phiếu của Goldman Sachs BDC, Inc là 19.07 USD, và của Mastercard Incorporated là 344.71 USD. Đây trở thành ngưỡng đầu tư cho những nhà đầu tư có số vốn nhỏ.

Biểu đồ giá cổ phiếu của Goldman Sachs BDC, Inc.
Biểu đồ giá cổ phiếu của Goldman Sachs BDC, Inc.
Biểu đồ giá cổ phiếu của Mastercard Incorporated
Biểu đồ giá cổ phiếu của Mastercard Incorporated

Bớt tư tưởng

Cũng như các hệ số nhân khác, P / CF có những đặc thù nhất định và cho phép so sánh các công ty làm việc trong một lĩnh vực và hình thành các báo cáo tài chính theo cùng một tiêu chí. Một lựa chọn tối ưu sẽ là sử dụng P / CF cùng với các chỉ báo khác.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã tham gia Forex từ năm 2009, cũng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thường xuyên tham gia các hội thảo trên web của RoboForex dành cho khách hàng có bất kỳ mức độ kinh nghiệm nào.