Khi bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán, bạn cần tính đến nhiều yếu tố và dữ liệu khác nhau từ các công ty mà bạn sẽ đưa ra quyết định đầu tư. Một trong những chỉ số quan trọng và phức tạp nhất về thành công của doanh nghiệp là Báo cáo tài chính. Nó giúp dự đoán sự phát triển hơn nữa của công ty và quyết định xem cổ phiếu của công ty có đáng để bạn bỏ tiền vào hay không.

Các công ty không có cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán có thể không tiết lộ báo cáo của họ cho tất cả những người tò mò. Theo yêu cầu, họ có thể cung cấp thông tin này cho cơ quan thuế hoặc các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, chỉ các công ty đại chúng mới phải công bố đầy đủ báo cáo tài chính của mình.

Theo quy định, các báo cáo được xuất bản trong các nguồn mở hoặc trên các trang web của các công ty. Kỳ báo cáo kết thúc trong một báo cáo tài chính, có thể là một quý, sáu tháng hoặc một năm. Trong một số trường hợp nhất định, các công ty cung cấp báo cáo trong thời gian dài hơn nhằm mục đích phân tích rõ ràng.

Các loại báo cáo tài chính

Thông lệ quốc tế được chấp nhận cung cấp một số loại báo cáo tiêu chuẩn:

 • IFRS - Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế
 • US GAAP - Các Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận của Hoa Kỳ.

Tiêu chuẩn thứ hai được sử dụng bởi các công ty có cổ phiếu của họ được giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Như tên cho thấy, IFRS là một tiêu chuẩn báo cáo quốc tế. Thông thường, báo cáo IFRS được điều chỉnh theo tiêu chuẩn của US GAAP để phân tích đơn giản hơn.

Ai cần báo cáo tài chính và để làm gì

Cơ quan thuế tính thuế cho công ty dựa trên các báo cáo. Thông tin phải tuyệt đối thực tế; dữ liệu không phản ánh trạng thái thực của sự vật có thể không được xuất bản.

Ban lãnh đạo công ty đưa ra quyết định về sự phát triển hơn nữa của công ty dựa trên các báo cáo. Họ có thể lập kế hoạch mở rộng kinh doanh hoặc ngược lại, loại bỏ các chi nhánh đang thua lỗ để cắt giảm các chi phí không cần thiết.

Cổ đông và nhà đầu tư sử dụng các báo cáo để đánh giá tài chính của công ty, công việc của ban quản lý, quan điểm đầu tư, v.v.

Báo cáo tài chính giúp các nhà đầu tư tương lai quyết định đầu tư vào công ty nào và phải làm gì với số cổ phiếu đã có trong danh mục đầu tư. Ngoài ra, báo cáo làm rõ liệu công ty có trả cổ tức và bao nhiêu.

Những gì bạn có thể tìm thấy trong một báo cáo tài chính

Lãi và lỗ của công ty trong kỳ báo cáo

 1. Lợi nhuận gộp
 2. Lợi nhuận hoạt động
 3. Lợi nhuận ròng
 4. EPS cơ sở

Dòng tiền

Báo cáo hạch toán các khoản thu và chi tiền mặt và không dùng tiền mặt trên tất cả các hóa đơn, bao gồm cả dòng tiền từ các khoản đầu tư, hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính.

Cân đối

Báo cáo thể hiện tình hình hoạt động tài chính của công ty trong kỳ báo cáo: tổng giá trị công ty bao gồm tiền mặt, tài sản và nợ phải trả.

Cách sử dụng báo cáo tài chính

Sau khi nghiên cứu các báo cáo tài chính của một công ty hoặc một số công ty, nhà đầu tư có thể thực hiện phân tích so sánh về hoạt động kinh doanh của họ. Đây là một điều khá đơn giản để làm.

Trước tiên, hãy chọn các công ty bạn muốn so sánh, nhưng hãy đảm bảo rằng họ đang làm việc trong một lĩnh vực hoặc sản xuất các sản phẩm tương tự. Sẽ là sai lầm nếu so sánh một công ty sản xuất kim loại nặng và một công ty giải trí. Trong trường hợp như vậy, việc so sánh sẽ không chính xác vì một số lý do.

Vẽ một bảng các chỉ số mà bạn quan tâm, nhờ đó bạn có thể đánh giá các khía cạnh của sự phát triển và lợi nhuận tiềm năng từ các khoản đầu tư. Theo quy định, để so sánh các báo cáo trước đây của cả hai công ty được thực hiện và phân tích so sánh được thực hiện để đánh giá cổ tức tiềm năng và tính bền vững trên thị trường của công ty.

Nếu kết quả của một công ty đáng thất vọng, hãy ngừng đầu tư vào nó. Các công ty có triển vọng với các sản phẩm sáng tạo có thể là một ngoại lệ, nhưng đừng bao giờ quên rủi ro gia tăng.

Các chỉ số nào được so sánh thông thường?

 1. Lợi nhuận ròng
 2. Lợi nhuận gộp
 3. Lợi nhuận hoạt động
 4. EPS cơ sở
 5. Luồng tiền từ mọi hoạt động kinh doanh
 6. Tài sản hiện tại và tài sản dài hạn
 7. Nợ phải trả, vốn cổ phần và các khoản nợ

Tìm báo cáo tài chính ở đâu

Để kiểm tra và nghiên cứu một báo cáo tài chính của một công ty nào đó, bạn có thể tìm kiếm nó trong các nguồn mở trên Internet hoặc truy cập trực tiếp vào trang web của công ty đó.

Chúng ta hãy nghiên cứu ví dụ về báo cáo của American Airlines Group. Chúng tôi vào trang web chính thức của nó, chọn phần Dành cho nhà đầu tư (các công ty khác nhau có thể có tên hơi khác nhau cho phần này).

Tìm báo cáo tài chính ở đâu

Chọn báo cáo tài chính cho kỳ trước.

Tìm báo cáo tài chính ở đâu

Sau đó, bạn chỉ cần nghiên cứu thông tin, áp dụng phân tích so sánh và xem liệu công ty này có phù hợp với bạn hay không.

Báo cáo tài chính Tập đoàn Hàng không Mỹ
Báo cáo tài chính Tập đoàn Hàng không Mỹ

Bottom line

Không có lý do gì để nhà đầu tư nghiên cứu toàn bộ báo cáo tài chính. Các báo cáo có thể chứa tới 200 trang và một số thông tin dành cho một số rất ít người.

Một cách tối ưu là chọn một số chỉ báo và chỉ sử dụng chúng. Lưu ý rằng bạn cần nghiên cứu các báo cáo cho kỳ báo cáo trước. Để xem toàn cảnh, các báo cáo hàng năm thường được sử dụng.

Khi đưa ra quyết định, các nhà đầu tư thường bối rối trước những tuyên bố bốc đồng hoặc những tin tức tiêu cực về công ty. Trong trường hợp này, sẽ an toàn hơn nếu hành động dựa trên các chữ số và dữ kiện thay vì cảm xúc.

Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R StocksTrader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.5 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong R StocksTrader nền tảng trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex và mở một tài khoản giao dịch.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã tham gia Forex từ năm 2009, cũng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thường xuyên tham gia các hội thảo trên web của RoboForex dành cho khách hàng có bất kỳ mức độ kinh nghiệm nào.