Bạn đã thành thạo phân tích đồ họa? Bạn có thể phân biệt Cờ với Mặt dây chuyền hoặc Đầu và Vai không Belt Hold từ một đáy ba? Làm bài kiểm tra của chúng tôi và kiểm tra chính mình.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Tổng biên tập tại R Blog.