Hôm nay chúng ta sẽ nói về khái niệm giá trị thời gian của tiền: có những loại nào, ưu điểm và nhược điểm của nó.

Hơn nữa, chúng ta sẽ thảo luận về những điều chúng ta cần biết để tính toán giá trị của tiền trong tương lai. Trong bài viết, bạn sẽ không chỉ tìm thấy các công thức tính toán mà còn có các ví dụ dễ hiểu giải thích tất cả các chi tiết và một công cụ làm sẵn - máy tính giá trị tiền trong tương lai.

Giá trị tương lai là gì

Ngay từ thời Trung cổ, người ta đã nhận thấy một số mối tương quan giữa tiền bạc và thời gian. Tồn tại một khái niệm về giá trị thời gian của tiền. Theo khái niệm này, tổng được thực hiện ngày hôm nay có giá trị hơn số tiền tương tự nhận được vào ngày mai. Ý tưởng này dựa trên khả năng kiếm được một số thu nhập trong một khung thời gian nhất định sau khi đầu tư tiền của bạn dưới một số lãi suất.

Giá trị hiện tại là nguyên giá của tài sản ngày hôm nay và giá trị tiềm năng trong một khung thời gian nhất định cộng với lãi suất được gọi là giá trị tiền trong tương lai. Để tính toán tham số này, bạn cần một công thức.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cách tính giá trị tiền trong tương lai có thể khác nhau trong các tình huống khác nhau. Nếu tài sản của bạn nằm trong tài khoản tiết kiệm với lãi suất đảm bảo, thì giá trị của nó trong tương lai khá dễ tính. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét các khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán với khả năng sinh lời không ổn định, thì việc tính toán sẽ phức tạp vì một số tham số phụ.

Hơn nữa, các tính toán thường bị bỏ qua lạm phát và các yếu tố khác có ảnh hưởng tiêu cực đến giá tài sản.

Có những loại giá trị tương lai nào

Sự phân loại chính dựa trên cách tính lãi:

  • Cách tính lãi đơn giản ngụ ý tốc độ tăng trưởng không đổi và một lần thanh toán trong một thời kỳ đầu tư nhất định.
  • Cách tính lãi phức tạp được áp dụng cho tổng số dư của tất cả các khoản đầu tư trong một thời gian nhất định. Nhà đầu tư kiếm tiền không phải trên khoản đầu tư ban đầu mà trên toàn bộ số dư tài khoản.

Cách tính giá trị tiền trong tương lai với lãi suất đơn giản

Nếu bạn nghi ngờ về máy tính giá trị tiền trong tương lai, bạn có thể sử dụng công thức tính giá trị tương lai với lãi suất đơn giản:

FV = I × (1+ (R × T))

Tôi là tổng đầu tư

R là lãi suất

T là tổng số năm trong kỳ đầu tư.

Ví dụ về tính toán giá trị tiền trong tương lai với lãi suất đơn giản

Hãy tưởng tượng bạn quyết định mở một khoản tiền gửi ngân hàng 10,000 USD với lãi suất hàng năm là 10% trong 3 năm. Phép tính sẽ giống như sau:

FV = 10000 × (1+ (0,1 × 3)

Giá trị tương lai của khoản đầu tư của bạn sẽ là 13,000 USD.

Cách tính giá trị tiền trong tương lai với lãi suất phức tạp

Sử dụng lãi suất đơn giản có nghĩa là lãi suất chỉ được tính trên khoản đầu tư ban đầu. Với lãi suất phức tạp, lãi suất sẽ được tính trên toàn bộ số dư tài khoản trong mỗi kỳ đầu tư.

Công thức tính toán với lãi suất phức tạp trông như sau:

FV = I × (1 + R) T

Tôi là tổng đầu tư

R là lãi suất

T là số năm trong thời kỳ đầu tư

Ví dụ về tính toán giá trị tiền trong tương lai với lãi suất phức tạp

Bạn có cùng 10,000 USD từ ví dụ trước và vẫn muốn gửi chúng vào tài khoản ngân hàng với lãi suất 10% một năm trong 3 năm, nhưng với các điều kiện khác nhau. Cách tính sẽ như sau:

FV = 10000 × (1 + 0,1) 3

Giá trị tương lai của số tiền của bạn sẽ là 13,310 USD.

Cách tính giá trị tương lai của niên kim

Nếu một nhà đầu tư có kế hoạch đầu tư một khoản tiền nhất định hàng tháng hoặc hàng năm, việc tính toán giá trị tương lai của niên kim sẽ giúp hiểu được cuối cùng họ sẽ có bao nhiêu.

Công thức tính giá trị tương lai như sau:

FV = C × [((1 + I) N − 1) / I]

C là tổng đầu tư

Tôi là lãi suất

N là số lần thanh toán.

Ví dụ về tính toán giá trị tương lai của niên kim

Hãy tưởng tượng kế hoạch đầu tư của bạn bao hàm một loạt 5 khoản thanh toán, mỗi lần 10,000 USD mỗi năm với lãi suất 10%. Việc tính toán giá trị niên kim trong tương lai sẽ là:

FV=10000×[((1+0.1)5−1)/0.1]

Giá trị niên kim trong tương lai sẽ là 61,051 USD.

Ưu điểm của việc tính toán giá trị tương lai của các khoản đầu tư

  • Lập kế hoạch. Một nhà đầu tư có thể dự báo điều gì sẽ xảy ra với tiền của họ trong một khung thời gian nhất định. Ví dụ: họ có thể ước tính xem họ sẽ cần bao nhiêu thời gian để đạt được một số tiền nhất định trong tài khoản của mình.
  • sự so sánh. Việc tính toán giúp nhà đầu tư so sánh các phương án đầu tư để chọn ra phương án tốt nhất.
  • Sự có sẵn. Công thức tính toán khá dễ sử dụng và không yêu cầu giải các bài toán phức tạp. Nhà đầu tư chỉ cần biết tổng số tiền đầu tư của họ, lãi suất và thời gian đầu tư.

Hạn chế của việc xác định giá trị tương lai của các khoản đầu tư

  • Hạn chế của công thức. Thật không may, công thức tính giá trị tương lai của tiền chỉ cho thấy sự tăng trưởng liên tục. Theo quy định, chỉ có lãi suất được sử dụng, không có bất kỳ thông số nào khác, và nếu chúng ta thêm bất kỳ, việc tính toán sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa, trong thực tế, tăng trưởng không phải lúc nào cũng tuyến tính.
  • Nhân vật xác suất. Việc tính toán giá trị tương lai của các khoản đầu tư là một giả định có thể không bao giờ trở thành hiện thực. Ví dụ, một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán có thể tính 10% lợi tức đầu tư của họ hàng năm. Tuy nhiên, thị trường có thể thay đổi từ giai đoạn tăng giá sang giai đoạn giảm giá, do đó, lợi tức đầu tư cũng sẽ thay đổi.

Cách sử dụng máy tính giá trị đầu tư trong tương lai

Chọn một tùy chọn đầu tư, bạn không chỉ cần tính đến các mục tiêu của mình mà còn cả thời gian để đạt được mục tiêu đó. Có ý tưởng chung về số tiền và thời gian bạn cần đầu tư, bạn có thể chọn một phương án tối ưu. Bạn có thể quyết định rủi ro nghiêm trọng hơn khi bạn có đủ nguồn lực hoặc thận trọng khi nguồn lực của bạn có hạn.

Và để biết giá trị tương lai của tài sản của bạn, bạn có thể sử dụng một công cụ làm sẵn - một máy tính giá trị đầu tư trong tương lai. Chỉ cần nhập dữ liệu hiện tại của bạn và nhấn nút, và bạn sẽ nhận được kết quả.

Bạn có thể sử dụng Máy tính giá trị tương lai với liên kết được cung cấp.

Bottom line

Khái niệm về giá trị thời gian của tiền là một phần quan trọng trong quản lý tiền bạc cá nhân. Nó chứng minh một cách hoàn hảo lý do tại sao tiền mất giá theo thời gian và giúp hiểu được số tiền bạn đầu tư hôm nay sẽ có giá bao nhiêu, chẳng hạn như một năm sau đó.

Nhờ các công thức đơn giản và dữ liệu thực tế về điều kiện đầu tư, bạn có thể dễ dàng xác định giá trị đầu tư trong tương lai. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định tài chính phức tạp.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch thành công; trong thực tế của mình, thích các nhạc cụ có độ bay hơi cao. Cung cấp hội thảo trên web hàng ngày về giao dịch và thiết kế tài liệu giáo dục RoboForex.