Làm bài kiểm tra và tìm hiểu xem bạn có giỏi phân tích nến hay không. Bạn có thể đoán một số mô hình nến nổi tiếng nhất không?


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Tổng biên tập tại R Blog.