tác giả: Maks

Thạc sĩ kinh tế. Đã giao dịch trên Forex và thị trường chứng khoán từ năm 2009. Sở thích của tôi trong giao dịch là mở rộng quy mô cổ điển với việc sử dụng phân tích kỹ thuật: mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình, phân tích nến với tuân thủ quản lý tiền; không loại trừ việc xử lý tín hiệu trên các khung thời gian lớn (H4 và D1). Tôi cũng tổ chức hội thảo trên web hàng ngày cho người mới và người giao dịch có kinh nghiệm của RoboForex.

Mô hình biểu đồ kim cương: Hình thành đồ họa đảo ngược giao dịch

Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một mô hình phân tích công nghệ được gọi là Diamond. So với các mẫu phân tích công nghệ khác, mẫu Kim cương xuất hiện khá hiếm trên biểu đồ.

Mô hình đảo ngược: Làm thế nào để phát hiện sự thay đổi trong xu hướng?

Hôm nay, tôi sẽ nói về một phương pháp cổ điển để phát hiện sự đảo ngược xu hướng. Chúng ta hãy xem xét một nhóm các mô hình đảo chiều, có khả năng đi trước một sự đảo ngược xu hướng.

Giao dịch Chiến lược Alligator + Fractals

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một trong những chiến lược Forex phổ biến nhất được gọi là Alligator + Fractals. Nó được thiết kế bởi một nhà tâm lý học thị trường nổi tiếng và nhà giao dịch thành công Bill Williams trong thế kỷ 20, tuy nhiên, ngày nay nó vẫn còn là chủ đề.