tác giả: Igor Sayadov

Tôi bắt đầu làm việc trên thị trường Forex vào năm 2000. Sau những thất bại đầu tiên, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về thị trường tài chính và đi đến kết luận rằng cần phải tạo ra các phương pháp phân tích và giao dịch riêng. Vào năm 2005, tất cả kiến ​​thức và kỹ năng đều được kết hợp trong hệ thống giao dịch của riêng tôi có tên là Extra. Hệ thống xác định hoàn hảo tất cả các giai đoạn của xu hướng thị trường, vì vậy tất cả những gì người giao dịch phải làm là tham gia và thoát khỏi thị trường với lợi nhuận đủ cho họ. Mặc dù hệ thống này rất xuất sắc, nó vẫn yêu cầu quản lý rủi ro nghiêm ngặt, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác.


Chiến lược giao dịch là một cuộc cách mạng: Ba chiến lược của Linda Raschke

Linda Bradford Raschke là một thương nhân nổi tiếng và tài năng. Cô được sinh ra ở Hoa Kỳ vào năm 1959. Cô đã giao dịch được hơn 35 năm. Để bắt đầu, cô thường giúp đỡ cha mình khi cô còn nhỏ. Sau đó, cô làm việc tại sàn giao dịch.

Khoảng cách là gì? Các loại chính và giao dịch khoảng cách

Khoảng cách được hiển thị trong biểu đồ ở trên dưới dạng hình chữ nhật màu vàng. Đây là một khoảng cách thực tế trong dòng trích dẫn phản ánh sự khác biệt nghiêm trọng giữa giá mở và giá đóng cửa trong các phiên giao dịch. Nhìn nhanh vào biểu đồ ghi lại một số lượng lớn các hiện tượng như vậy. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta phân loại chúng, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều cơ hội để sử dụng chúng trong giao dịch. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy nói về những lý do mà một Gap xuất hiện.