tác giả: Igor Sayadov

I started working on the Forex market in 2000. After first failures, read a great deal of materials on financial markets and came to the conclusion that it would be necessary to create own approaches to analysis and trading. In 2005, all knowledge and skills were combines in my own trading system called Extra. The system perfectly defines all stages of market tendencies, so all traders have to do is to enter and exit the market with the profit that’s enough for them. Despite the system’s being excellent, it still requires strict risk management, like any other trading strategy.

Chiến lược giao dịch là một cuộc cách mạng: Ba chiến lược của Linda Raschke

Linda Bradford Raschke là một thương nhân nổi tiếng và tài năng. Cô được sinh ra ở Hoa Kỳ vào năm 1959. Cô đã giao dịch được hơn 35 năm. Để bắt đầu, cô thường giúp đỡ cha mình khi cô còn nhỏ. Sau đó, cô làm việc tại sàn giao dịch.

Khoảng cách là gì? Các loại chính và giao dịch khoảng cách

Khoảng cách được hiển thị trong biểu đồ ở trên dưới dạng hình chữ nhật màu vàng. Đây là một khoảng cách thực tế trong dòng trích dẫn phản ánh sự khác biệt nghiêm trọng giữa giá mở và giá đóng cửa trong các phiên giao dịch. Nhìn nhanh vào biểu đồ ghi lại một số lượng lớn các hiện tượng như vậy. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta phân loại chúng, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều cơ hội để sử dụng chúng trong giao dịch. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy nói về những lý do mà một Gap xuất hiện.