Thể loại: Giáo dục

Các bài viết giáo dục về thị trường tài chính, sẽ giúp bạn có được thông tin về cách họ làm việc và hiểu rõ hơn về các khía cạnh khác nhau của giao dịch.Làm thế nào để trở thành đối tác thành công của nhà môi giới ngoại hối?

Đối tác của các nhà môi giới ngoại hối nhận được thù lao cho việc quảng bá dịch vụ của họ và thu hút khách hàng mới giao dịch chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách một người có thể thu hút khách hàng và trở thành một đối tác thành công.

Cách giao dịch ngoại hối nếu bạn đã có việc làm

Bài viết này dành cho một vấn đề luôn mang tính thời sự đối với nhiều nhà giao dịch: làm thế nào để kết hợp giao dịch và việc làm? Người ta cần nó để làm gì, và điều gì có thể giúp người ta tìm thấy thời gian để giao dịch nếu họ thiếu nó?

Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch trong ngày?

Nhà giao dịch trong ngày là ai và làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch? Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu các nguyên tắc chính của chiến lược ngày và những phẩm chất mà một nhà giao dịch cần có để giao dịch thành công.

Làm thế nào để Phong cách Giao dịch Phụ thuộc vào Tính cách của Nhà giao dịch?

Bất kỳ người nào cũng có một tập hợp các khía cạnh hành vi năng động tự nhiên, những khía cạnh này tạo nên tính khí. Việc lựa chọn chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào tính khí của nhà giao dịch không? Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời.

Làm thế nào để Dự báo Khủng hoảng Kinh tế?

Bất kỳ cuộc khủng hoảng tài chính nào cũng dẫn đến sự suy giảm của thị trường chứng khoán và thường xuyên nhất là sự tăng trưởng của đồng USD. Biết khi nào một sự kiện như vậy có thể xảy ra sẽ giúp các nhà đầu tư rời khỏi một thị trường và mua các tài sản đầy hứa hẹn ở một thị trường khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng kinh tế đang đến gần.

Các loại hoạt động của công ty mà mọi nhà đầu tư nên biết

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả các hành động chính của công ty, các loại hình và vai trò của chúng trong việc hình thành giá trị cổ phiếu. Chúng ta cũng sẽ nói về cách sử dụng các hành động của công ty khi phân tích tình hình thị trường và lựa chọn công ty để đầu tư.