Thể loại: Các chỉ số

Trong phần Các chỉ số, có rất nhiều thông tin về các chỉ số khác nhau được sử dụng trên Forex. Mô tả, công thức tính toán, giao dịch chỉ báo, ưu điểm và nhược điểm, cũng như mối liên hệ giữa chúng.7 công cụ tạo dao động hàng đầu cho giao dịch

Các chỉ báo giao dịch từ lâu đã trở thành công cụ hữu ích trong công việc của các nhà giao dịch. Bài viết này dành cho bảy bộ dao động phổ biến giúp phát hiện tình hình thị trường hiện tại và đưa ra các tín hiệu để mở và đóng các vị thế.

7 chỉ báo xu hướng ngoại hối hàng đầu

Các chỉ báo giao dịch từ lâu đã trở thành người trợ giúp đáng tin cậy cho các nhà giao dịch. Bài viết này trình bày bảy chỉ báo phổ biến giúp xác định hướng xu hướng và tìm ra các tín hiệu vào lệnh tốt.