Thể loại: Các chỉ số

Trong phần Các chỉ số, có rất nhiều thông tin về các chỉ số khác nhau được sử dụng trên Forex. Mô tả, công thức tính toán, giao dịch chỉ báo, ưu điểm và nhược điểm, cũng như mối liên hệ giữa chúng.Làm thế nào để sử dụng Gann Fan trong giao dịch?

Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về việc sử dụng thêm một công cụ giao dịch để vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ và giúp dự báo các đợt tăng giá có thể xảy ra. Nó được gọi là Gann Fan.

Giao dịch với các chỉ báo xSuperTrend

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về một nhóm các chỉ số được gọi là xSuperTrend, ứng dụng của chúng, cùng với các quy tắc nhất định, có thể cung cấp giao dịch trên thị trường Forex với các kỳ vọng toán học tích cực.

Làm thế nào để giao dịch mua quá mức và các khu vực quá bán?

Trong đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về giao dịch mua quá mức và các khu vực bán quá mức. Một nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ số đặc biệt để phân tích động lực của thay đổi giá và hiển thị các khu vực mua quá mức và bán quá mức.