Thể loại: Chiến lược

74 bài viết

Chiến lược mở rộng quy mô với EMA

Tìm hiểu cách kết hợp 38 đường trung bình động để tăng tỷ lệ nhanh trên biểu đồ 1 phút. Chúng tôi đề cập đến các quy tắc quản lý vị thế và các tùy chọn để thiết lập Cắt lỗ và Chốt lời.

Cách giao dịch theo chiến lược một-hai

Chiến lược giao dịch Một-Hai dựa trên các tín hiệu của chỉ báo xu hướng phổ biến Bollinger Bands. Bài báo mô tả các đặc điểm của nó, sử dụng trong giao dịch và các ví dụ về bán và mua theo chiến lược.

Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị

Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.