Thể loại: Chiến lược

81 bài viết

Cách kiểm tra chiến lược giao dịch

Hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn biết cách thử nghiệm một chiến lược giao dịch. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách giải thích chiến lược giao dịch là gì, tại sao cần thử nghiệm chiến lược này và cách thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số khuyến nghị quan trọng.

Chiến lược giao dịch Double 7 của Larry Connors

Trong tài liệu này, chúng ta sẽ làm quen với chiến lược giao dịch "Double 7” của nhà giao dịch nổi tiếng Larry Connors. Chúng ta sẽ tìm hiểu chiến lược này dựa trên cơ sở nào và cách sử dụng chiến lược này trong giao dịch. Chúng ta sẽ xem xét những ưu điểm và nhược điểm của nó và đưa ra một ví dụ về giao dịch với chiến lược này.

Cách giao dịch đúng thời điểm

Đây là phần giới thiệu về chiến lược chỉ báo "Đúng thời điểm". Chúng tôi sẽ cho bạn biết cách thiết lập các chỉ báo cũng như cách mua và bán bằng chiến lược này. Chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ về việc mua và bán bằng chiến lược "Đúng thời điểm".

Chiến lược mở rộng quy mô với EMA

Tìm hiểu cách kết hợp 38 đường trung bình động để tăng tỷ lệ nhanh trên biểu đồ 1 phút. Chúng tôi đề cập đến các quy tắc quản lý vị thế và các tùy chọn để thiết lập Cắt lỗ và Chốt lời.

Cách giao dịch theo chiến lược một-hai

Chiến lược giao dịch Một-Hai dựa trên các tín hiệu của chỉ báo xu hướng phổ biến Bollinger Bands. Bài báo mô tả các đặc điểm của nó, sử dụng trong giao dịch và các ví dụ về bán và mua theo chiến lược.

Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị

Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.