Thể loại: Giao dịch

Phần giao dịch cung cấp các bài viết có tính ứng dụng thực tế với thông tin về giao dịch trên thị trường tài chính. Tất cả các sắc thái của giao dịch, bao gồm phân tích kỹ thuật, mô hình giao dịch, đơn đặt hàng và lời khuyên cho người mới bắt đầu. Tất cả điều này và thậm chí nhiều hơn có thể и tìm thấy ở đây.Làm thế nào để giao dịch Hanging Man và Inverse Hammer?

Cái nhìn bao quát này được dành cho hai mô hình đảo chiều từ phân tích hình nến: Hanging Man và Inverted Hammer. Khi chúng xuất hiện trên biểu đồ, điều này có nghĩa là có thể bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo chiều.

Cách giao dịch hàng hóa: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Giao dịch hàng hóa giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình vì những công cụ này không có mối liên hệ nào với thị trường chứng khoán hoặc tiền tệ. Bài viết này giải thích hàng hóa là gì và cách giao dịch chúng.

Cảm xúc thị trường trong ngoại hối là gì và nó được sử dụng như thế nào trong giao dịch

Trong phần tổng quan này, tôi sẽ giúp bạn làm quen với khái niệm như là tâm lý thị trường trong Forex. Nó giúp xác nhận xu hướng hiện tại và cảnh báo bạn về sự kết thúc có thể xảy ra của nó.