"3 ngọn nến" là một chiến lược Forex phổ biến không sử dụng chỉ số. Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ làm quen với nó và tìm hiểu làm thế nào để áp dụng nó và với những công cụ nào.