Hôm nay, tôi sẽ giúp bạn làm quen với chỉ báo Tích lũy / Phân phối (A / D). Theo ý tưởng của tác giả, nó phải xác định và so sánh khối lượng mua và bán của tài sản.