Bài viết này giải thích Chỉ số xoay tích lũy là gì, tín hiệu mà nó đưa ra, cách nó được tính toán và thiết lập trong một thiết bị đầu cuối giao dịch, và đương nhiên, nó được sử dụng như thế nào trong giao dịch.