Trong tình hình toàn cầu hiện nay của đại dịch và sự sụt giảm của giá dầu, những nghi ngờ về việc mua cổ phiếu nào sẽ ngày càng trở nên cấp bách hơn. Làm thế nào 0one có thể bảo vệ vốn của họ?