Các hãng hàng không báo cáo tăng trưởng lượng hành khách. Điều này có nghĩa là doanh thu của họ sẽ tăng lên hàng quý. Nhưng liệu chúng có đáng để đầu tư vào lúc này không? Điều gì đe dọa các hãng hàng không?