Nhãn: công ty airbnb

5 bài viết

Báo cáo hàng quý của Walt Disney, Airbnb và Palantir

Cổ phiếu của Walt Disney, Airbnb và Palantir phản ứng khác nhau với báo cáo hàng quý của họ. Sự tăng trưởng cao nhất đã được chứng minh bởi Palantir. Phân tích công nghệ của Walt Disney, Airbnb và Palantir chia sẻ cho 16.08.2021.

Đánh giá nhanh về Thị trường IPO vào năm 2020

Thị trường IPO thế giới sôi động và quy mô một cách đáng ngạc nhiên vào năm 2020. Số lượng IPO - + 31%, thu hút tiền - + 59%. Các nhà lãnh đạo IPO là Mỹ và Trung Quốc. Các sàn giao dịch phổ biến nhất - NASDAQ, NYSE, SSE, SZSE.

Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị

Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.