Vào ngày 21 tháng 500, Moderna sẽ tham gia chỉ số S&P 10. Tin tức này đã làm cho cổ phiếu của nó tăng hơn 19%. Phân tích công nghệ của cổ phiếu Moderna vào ngày 2021 tháng XNUMX năm XNUMX.