Boeing đang nhận lại đơn đặt hàng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lại thích General Electric - công ty sản xuất và sửa chữa động cơ cho máy bay hơn. Boeing bị làm sao vậy?