Nhãn: công nghệ alpha pro


Lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào các công ty dược phẩm lên tới hàng trăm phần trăm do coronavirus

Coronavirus tiếp tục đe dọa nền kinh tế thế giới. Chỉ số S & P500 một lần nữa giao dịch gần mức thấp gần đây: vào thời điểm bài viết này được công bố, rất có thể nó đã phá vỡ mức hỗ trợ tại 2,850 USD và tiếp tục giảm.