Bài viết này đề cập đến vấn đề sản xuất nhôm: những công ty nào làm việc trên thị trường này và ai có thể hưởng lợi từ việc các nhà sản xuất châu Âu rời thị trường.