Hoạt động kinh doanh quảng cáo của Amazon đã tăng lên qua từng năm. Năm 2020, doanh thu quảng cáo thương mại của công ty tăng 52.5%, trong khi thị phần tăng lên 10.3%. Các chuyên gia eMarketer nói rằng công ty giành được vị trí thị trường mới từ Google và các công ty nhỏ hơn khác.