Vào ngày 24 tháng XNUMX, sẽ có một đợt IPO của một công ty fintech châu Á AMTD Digital tại NYSE. Công ty là công ty con của AMTD Global Markets, chuyên cung cấp cho các cá nhân và pháp nhân các dịch vụ tài chính toàn diện.