Trong nửa đầu tuần này, cổ phiếu của Robinhood Markets đã tăng 100%. Tuy nhiên, tin tức về việc phát hành thứ cấp đã làm giảm 27.59% báo giá. Phân tích công nghệ của cổ phiếu Robinhood Markets vào ngày 6 tháng 2021 năm XNUMX.