Có một nấc thang nghề nghiệp nào trong giao dịch không? Tại sao nhiều nhà giao dịch quyết định trở thành nhà quản lý ủy thác? Câu trả lời được đưa ra trong bài báo này.