Bài viết này dành cho các yếu tố ảnh hưởng đến động lực của AUD / USD và các phương pháp giao dịch cặp tiền này.