Nhãn: dao động tuyệt vời


Làm thế nào để sử dụng dao động tuyệt vời trong giao dịch. Tín hiệu chính

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một chỉ số thú vị được gọi là Awesome Dao động. Nó được tạo ra và ban đầu được thêm vào chiến lược giao dịch của ông bởi một chuyên gia giao dịch nổi tiếng Bill Williams.