Trong bài đánh giá này, chúng ta sẽ làm quen với một mô hình đảo chiều mạnh từ phân tích nến có tên là "Em bé bị bỏ rơi". Chúng ta hãy xem xét các đặc điểm hình thành và phương pháp giao dịch của mô hình này.