Basis Global Technologies đã phát triển một nền tảng SaaS giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí cho quảng cáo trực tuyến. IPO của Basis Global Technologies sẽ được tổ chức tại NASDAQ. Chúng tôi đang xem xét kỹ hơn phương thức kinh doanh và hoạt động tài chính của công ty, đồng thời cố gắng xác định mức độ thú vị của cổ phiếu để đầu tư.