Nhãn: BiogenТop-5 bước nhảy vọt ấn tượng trên thị trường toàn cầu vào năm 2020

Đặc biệt dành cho bạn, chúng tôi đã đưa ra đánh giá về những đợt lên xuống mạnh mẽ nhất của giá vào năm 2020. Tìm hiểu mức độ rung chuyển của cổ phiếu Chesapeake Energy, Biogen, Eastman Kodak, cũng như giá Bitcoin WTI. Cố gắng đoán lý do chính cho sự biến động như vậy.