Chào mọi người. Hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời 3 câu hỏi thường gặp nhất về việc giảm một nửa Bitcoin vào năm 2020.