Nhãn: BoomiTin tức về Tái cấu trúc Đã khiến Cổ phiếu Dell tăng 8%

Dell Technologies không dừng lại ở việc bán RSA và có kế hoạch loại bỏ Bloomi và tách VMware ra trong một cấu trúc riêng biệt. Hoạt động đầu tiên có thể mang lại 3 tỷ đô la và hoạt động thứ hai - 9.3 - 9.7 tỷ đô la. Giá cổ phiếu Dell tăng 6.71%.