Cổ phiếu của Match Group, Ceridian HCM Holding, và Brown & Brown đang phản ứng trước thông tin về việc các công ty được đưa vào S&P 500. Việc tái cân bằng sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng XNUMX. Các công ty sẽ thay thế Perrigo Company, Now và Unum. Phân tích công nghệ của Match Group, Ceridian HCM Holding, và Brown & Brown.