Ngân hàng Trung ương Canada vẫn chưa sẵn sàng thay đổi tỷ giá, nhưng đồng USD có kế hoạch mạnh lên.