Nhân vật chính của bài đăng này là Infinity - một cố vấn chuyên gia dựa trên một chiến lược có cùng tên. Đánh giá bằng cách nó hoạt động từ các tín hiệu khác nhau, nó có thể được gọi là scalper.