Nhãn: quản lý vốn11 Quy tắc quản lý vốn hiệu quả trên Forex

Không có người chơi Forex thành công nào đạt được kết quả tốt và ổn định nếu không có hệ thống quản lý tiền hiệu quả. Quản lý vốn khôn ngoan và có trọng số cho phép chơi trên thị trường rủi ro cao nhờ giao dịch cận biên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét các quy tắc và nguyên tắc chính của quản lý tiền trên Forex.