Nhãn: CCICách đầu tư vào 5G: Tách Công nghệ thành Ý tưởng đầu tư

Để có được ý tưởng đúng đắn về cách đầu tư vào 5G, chúng ta cần chia công nghệ thành nhiều dòng sẽ ảnh hưởng đến các phân khúc thị trường nhất định, nơi chúng ta có thể tìm kiếm những người hưởng lợi.

Chiến lược CCI của Woodies: Giao dịch không có biểu đồ giá

Phương thức giao dịch này, được tạo bởi Ken Wood, là một hệ thống rất đơn giản. Thậm chí người ta còn nói rằng để sử dụng phương pháp này thành công, giao dịch theo các quy tắc được đề xuất bởi tác giả là đủ.