Nhãn: Công ty nhôm thế kỷNgân sách Dự thảo Liên bang Hoa Kỳ làm cho cổ phiếu Mỹ và châu Âu tăng

Joe Biden đã trình bày một dự án ngân sách liên bang cho năm 2022 với phần chi tiêu lên tới 6 nghìn tỷ đô la. Chứng khoán Mỹ và EU tăng trưởng. Phân tích công nghệ.