Các cuộc tấn công của hacker đang thoát khỏi thế giới ảo. Giờ đây, họ tạm dừng trồng trọt và gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Các khoản đầu tư vào an ninh mạng đương nhiên trở nên tích cực hơn. Ai sẽ kiếm tiền từ nó? Tìm ra câu trả lời trong bài viết.